Brukerundersøkelse

kundeundersokelse
Tidligere i år gjennomførte vi en omfattende brukerundersøkelse blant våre kunder på behov og i hvilken grad de er fornøyd med vårt produkt.

Det er utrolig gledelig at over 90 % av våre kunder er svært fornøyd med ProResult timeregistrering. Underkant av 10 % svarte at løsningen er tilfredsstillende. Timeregistrering er selve kjernen i ProResult og for mange av våre brukere den viktigste funksjonen i det daglige arbeidet. Vi har som mål å være blant de aller beste på timeregistrering i markedet – både i forhold til funksjonalitet og enkelhet.

I tillegg til en innholdsrik timeregistrering tilbyr vi en rekke forskjellige moduler som skal bidra til en enklere og mer lønnsom hverdag for våre kunder. Vi spurte også våre kunder om behovet for nye moduler. Vi presenterte noen alternativ og det var særlig to moduler som var etterspurt. Rundt 35 % av de spurte mente at en modul i forholdt til kompetanse på de tilsette var viktig. Vi har nå utviklet en modul som heter «Kompetanse» som er under testing. Lanseres første kvartal i 2017. Rundt 40 % av de spurte mente at en modul i forhold til ressursplanlegging var viktig. Dette er en mer kompleks modul som vi har begynt å utvikle. Modulen heter «Prosjektplanlegger» og forventes lansert før sommeren 2017.

Når det gjelder bruken så er den bra på de aller fleste modulene. 97 % av våre kunder bruker timeregistrering, 79 % bruker bildefunksjonen, 66 % bruker sjekklister/skjema og 65 % bruker vareuttak modulen. I den andre enden av skalaen blir modulen «Verktøyhåndtering» kun brukt av ca 10 %. Dette er en svært nyttig modul som gir oversikt og kontroll på viktig verktøy. Her sparer kunden tid og penger på å unngå å lete etter verktøy. Vi skal bli enda flinkere til å informere om de ulike modulene og nytteverdien av disse.