Bygdeservice Norge og Landbruk Nordvest digitaliseres!

Vi er stolt over å få ønske Bygdeservice Norge og Landbruk Nordvest velkommen som Proresult brukere.

Bygdeservice Norge SA, med i overkant av 50 ulike serviceforetak over hele landet, har fått tilpasset et skreddersydd ProResult digitalt system for timeregistrering. Produktet er tilrettelagt som ‘’hånd i hanske’’ etter organisasjonens ulike rutiner og behov.
Hver medlemsbedrift får tilbud om sitt eget lokalt tilpassede systemoppsett, slik at dagens kjente jobbrutiner hos hver bedrift videreføres til enkel digital timebehandling i mobilapp og pc.

Landbruk Nordvest SA, med over 500 ansatte, er nå i full gang med å innføre digitale rutiner for timeregistrering og godkjenning av timelister for sine avløsere og landbruksvikarer.
De ansatte registrerer timer i mobilapp, som i samme øyeblikk kan behandles av administrasjonen. Kunden får via sin mobil eller pc tilgang til den ansattes timeliste, og kan enkelt godkjenne denne. Resultatet har blitt et lettbrukt og oversiktlig timesystem, helt tilpasset organisasjonens egne rutiner og behov inn i fremtiden. De ansatte, som representerer flere nasjonaliteter, har også mulighet til å velge mellom flere systemspråk i sin Proresult app.

Roar Markussen, senior bedriftsrådgiver i Proresult, har hatt ansvaret for begge kundene gjennom hele prosessen.

– Det å jobbe med så store og komplekse kunder er utrolig spennende og motiverende. For de aller fleste kunder av denne størrelse kreves det en god del systemtilpasninger av oss, for at det skal bli en optimal og brukervennlig løsning for kunden. For her er det systemet som tilpasser seg kunden, og ikke omvendt. Skal vi få til dette på en god måte, kreves det både god planlegging, tålmodighet og inngående forståelse for kundens rutiner, behov og prosesser. Dette har vi fått til på en god måte for begge kundene. Nå skal vi følge kundene tett videre og se hvordan løsningene fungerer i praksis. Når produktet etter kort tid begynner å forenkle og effektivisere hverdagen til kunden – først da er vi fornøyd, sier Roar begeistret!