Proresult lanserer Asbestkontroll

Bjørn Erik Kringstad, daglig leder i Proresult AS.

«Asbestkontroll» blir vår nyeste modul i programvaren ProResult. Den er utviklet for å betydelig forenkle og effektivisere papirarbeidet forbundet med håndtering av asbest. I praksis fjerner den alt papir ved å digitaliserer hele prosessen.

Asbestkontroll gir deg full oversikt over alt du trenger å vite om arbeid med asbest.
– Her finner du informasjon om asbest, kurs og utstyr, hvor du finner asbest, sjekkliste for asbestarbeid med automatisk generering av meldeskjema til Arbeidstilsynet, daglig sjekkliste på arbeidsplass, risikovurdering, prisberegning, samt nødvendige søknader og skjema, forteller Bjørn Erik Kringstad, daglig leder i Proresult AS.

Samarbeid mellom Proresult og Eriksen HMS
Modulen er utviklet i samarbeid med Eriksen HMS, som har over 30 års erfaring med asbest – både på utøvende arbeid og innen rådgivning.
– Vi har jobbet en god stund med å utvikle Asbestkontroll, i samarbeid med Eriksen HMS. Dette er et etterlengtet og unikt produkt. Det finnes ingen tilsvarende løsning per i dag, så dette er en verdensnyhet, sier Bjørn Erik.

Modulen inneholder følgende funksjoner:

 • Informasjon om asbest, kurs og utstyr
 • Informasjon om hvor du finner asbest
 • Sjekkliste for asbestarbeid (med automatisk generering av meldeskjema til Arbeidstilsynet)
 • Daglig sjekkliste på arbeidsplass
 • Risikovurdering
 • Prisberegning (for enkelt å kunne gi pris på jobb)
 • Søknad og meldeskjema til Arbeidstilsynet

Tom Eriksen, daglig leder i Eriksen HMS AS.

Lang erfaring med asbest
Tom Eriksen har siden 1987 holdt kurs innen håndtering av asbest og muggsopp. I 2007 startet han selskapet Eriksen HMS, som har en stor andel av markedet i Norge.
– Vi jobber for å innføre en standard for hvordan arbeid med asbest skal utføres, blant annet ved å holde kurs. Dette førte oss i kontakt med Proresult AS. Vi så raskt at det var mulig å kombinerer kompetansen i de to selskapene. Sammen har vi utviklet et digitalt produkt for asbestarbeid, basert på vår kompetanse og lange erfaring. Før har disse verktøyene bare eksistert i papirform, sier Tom.
– Asbestmodulen vil gi våre kunder en betydelig enklere og mer effektiv hverdag. Den blir enkel å bruke, samtidig som den gir våre kunder all informasjon de trenger for å utføre jobben trygt og godt. Vi er nå inne i siste fase av programmeringsarbeidet, og lanseringen er like rundt hjørnet, sier Bjørn Erik.

Enkelt, og svært brukervennlig
Modulen Asbestkontroll er utviklet for gi brukeren et enkelt og godt verktøy for asbestarbeid.
– Vi vet at mange håndverkere ikke er glade i papirarbeid. Vår hovedprioritet var å gjøre prosessene rundt arbeid med asbest så smidig og enkel som mulig, samtidig som vi gav dem et svært godt verktøy for asbestarbeid. Dette vil gi en betydelig forenkling av hele prosessen i forkant, sier Tom.
– Et slikt verktøy har aldri før vært tilgjengelig, så dette er noe alle som jobber med asbest trenger. Modulen gir svar på de fleste spørsmål man måtte ha, også i forbindelse med risikovurdering. Vår løsning stiller deg konkrete spørsmål om jobben du skal gjøre, der man fyller inn ulike parameter, som hvor mange kvadratmeter med asbest, om man jobber inne eller ute osv. Svarene genererer en arbeidsrutine, hvordan jobben bør løses, hvilken bemanning og hvilket utstyr man trenger osv. Vi la også inn en utregningsmodell, der du legger inn parameteren for jobben, så regner den ut en pris.

Fakta om asbest

 • Asbest ble brukt fra slutten av 40-tallet og frem til 70-tallet, men ble forbudt å bruke i Norge fra og med 1985.
 • Asbest ble brukt som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner og ventilasjonsanlegg. Det har også vært benyttet som isolasjonsmateriale, blant annet rundt rør og kjeler, som tilsetning i murpuss, armert plast, el-kabler og vinylfliser og lim. Eternitrør og eternitplater inneholder også asbest.
 • Innånding av asbestfiber kan gi føre til flere dødelige sykdommer.
 • Det kan ta opptil 30 år før man utvikler sykdom etter å ha blitt eksponert for asbest.
 • Virksomheter som arbeider med asbest eller asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Det er viktig å ha gode rutiner, spesielt på sikkerhet, når man skal jobbe med asbest

Asbestmodulen forenkler og standardiserer asbestarbeid
Asbestkontroll forenkler prosessen i forkant av arbeid med asbest.
–I dag må hver enkelt som skal jobbe med asbest gjøre en selvstendig vurdering: Først må de vurdere jobben og finne ut hva som skal gjøres. Så lage en rutine for utføring av arbeidet, og melde dette inn til Arbeidstilsynet. Med Asbestkontroll gjør man dette digitalt, i en enkel operasjon. I tillegg ligger det inne et risikovurderingsskjema, som gir deg konkrete forslag til tiltak man bør ta i forbindelse med jobben, på en skala fra ingen tiltak til umiddelbar nedstenging av bygget. Dette er et standardisert verktøy som gir brukeren gode risikovurderinger, tiltak og rutiner. Det fjerner i stor grad individuelle vurderinger, og erstatter dem med gode, standardiserte svar basert på kunnskap. Det reduserer faren for feilvurderinger, sier Tom og forteller at dette er et stort mål.
– Kravene til arbeid med asbest har blitt stadig strengere, i form av regler og retningslinjer. Svakheten er at graden av egentolking av hva som er nødvendig i forbindelse med utføring av arbeidet har også blitt større. I dag er opp til hver enkelt entreprenør å gjøre sine vurderinger rundt hvordan man løser dette. Arbeidstilsynet offentliggjorde i fjor resultatet av en kontroll av selskaper som er godkjent for å jobbe med asbest. De fant opptil 40 prosent avvik, i form av manglende opplæring, rutiner osv. Vårt ønske er å etablere en standardisert norm for hvordan man jobber med asbest, ved at Asbestkontroll setter en rød strek: Slik skal arbeid med asbest utføres.

Mye asbest-sanering i vente
– Men dette med asbest i bygg, er det fremdeles aktuelt i 2018?
– Mange stiller dette spørsmålet. Forståelig nok, siden myndighetene er fraværende på informasjon om asbest. Når jeg begynte med dette i 1987 ble jeg møtt med den holdningen at dette ikke var så lurt: Man hadde jo sluttet å bruke asbest i bygg. Men behovet var der, og har bare økt. Og grunnen er enkel: De fleste bygg som er bygd før 1982 inneholder asbest, i større eller mindre grad, sier han og forteller at dette gjør Asbestkontroll høyaktuell.
– Behovet for dette verktøyet vil bare øke, i takt med at gamle bygg får et økende behov for renovering, eller sanering. Reglene for hvordan dette skal håndteres blir strengere og strengere. Nederland og Tyskland vedtok nettopp en lov som sier at all eternitt skal bort fra bygg innen 2020. Asbestmodulen i ProResult blir et viktig verktøy i prosessen som ligger foran oss nå.  Modulen skal også brukes ved asbestkurs, avslutter han.