Brukerundersøkelse 2018

Hvert år gjennomfører vi en brukerundersøkelse blant våre kunder på hvor fornøyd de er med våre produkter og hvilke behov bransjen har for nye løsninger. I år var engasjementet fra våre kunder rekordstort med høy svarprosent og mange gode tilbakemeldinger og forslag.

Det er veldig hyggelig at 96 % av våre kunder er fornøyd med programvaren ProResult, og av disse gir 60 % en score på 5 eller høyere (maks 6). Timeregistrering er selve kjernen i ProResult og for mange av våre brukere den mest brukte og viktigste funksjonen i det daglige arbeidet. Vi har som mål å være blant de aller beste på timeregistrering i markedet – både i forhold til funksjonalitet og enkelhet.

Anleggsterminal er vår løsning for elektronisk mannskapregistrering. Rundt 24 % av våre kunder har tatt denne løsningen i bruk, og 86% av disse gir oss en score på 5 eller høyere.

I tillegg til å levere en god programvare er det viktig for oss at brukerstøtten vi gir til våre kunder er god. I brukerundersøkelsen svarte 92% av våre kunder at de var fornøyd med brukerstøtten, og av disse gir 65% en score på 5 eller høyere. Vi er veldig godt fornøyd med slike tall, men vi kommer på ingen måte til å ligge på latsiden og vi tar ingen ting for gitt.

Vi har også sett litt på bruken av de ulike modulene og behov for nye. Her fikk vi noen interessante tilbakemeldinger fra våre kunder. Kort oppsummert:

  • 12% har behov for en modul for asbest arbeid
  • 65% har behov for er komplett HMS/KS-system
  • 60% har behov for hjelp til å sette opp et komplett HMS/KS-system
  • 59% har behov for en modul for befaring og tilbud
  • 61% har behov for en mobilløsning på elektronisk mannskapsregistrering

Nyheter!

  • Asbestkontroll – unik modul for arbeid med asbest. Les mer her.
  • Komplett HMS/KS-system. Les mer her.
  • Dokumenter (oppgradert modul). Les mer her.
  • Anleggsterminal Mobil. Les mer her.
  • Befaring og tilbud (under arbeid)

I tillegg til nye moduler har vi gjort flere små og store forbedringer i ProResult. Se systemnyheter i Admin. Vi jobber også med å gjøre ProResult til et enda smartere system. Med «robot» teknologi kan du nå legge opp timeføringer på arbeidere automatisk. Dette er en nyttig funksjon for de som jobber over lengre tid på samme prosjekt eller i administrasjon. Tilgjengelig nå som beta.

Brukerundersøkelsen 2018

Undersøkelsen ble gjennomført i september 2018. Svarprosent var 42 % av alle kunder. Undersøkelsen var anonym.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Bjørn Erik Kringstad på bjorn@proresult.no eller 46 98 12 57.