Slik kommer du enkelt i gang med digital timeføring

Tid er penger. Det er en sannhet alle bedrifter må forholde seg til. Hverdagen er hektisk, og det er mye å holde oversikt på. Derfor har vi utviklet programvaren ProResult, som enkelt lar deg digitalisere timeføring og ressursflyt i din bedrift. 

Med modulene i ProResult holder du enkelt orden på arbeidere, timer, prosjekt, dokumenter og viktig utstyr. Vi er så trygge på at du raskt opplever oversikten og kontrollen ProResult gir deg over ressursflyten i selskapet ditt, at vi lar alle prøve gratis i 30 dager.

Hvorfor ta i bruk programvaren ProResult  ? 
Bedrifter flest forstår at det er fornuftig å effektivisere og digitalisere måten de jobber på, men i en hektisk hverdag er det lett å utsette alt man ikke må. Selv om dette er en investering i en lettere arbeidsdag. Og det er nettopp det programvaren ProResult gir deg. Den reduserer tidsbruk på føring, innsamling og bearbeiding av timer.

– Ansatte ute i feltet fører enkelt og fortløpende timer på prosjekt og alle timer blir med. Når timene er godkjent lager du som bedriftsleder med få tastetrykk faktura- og lønnsgrunnlag. Du har til enhver tid full oversikt over alle timer på arbeidere og prosjekt i sanntid, og er sikret god kostnadskontroll, sier daglig leder i Proresult AS, Bjørn Erik Kringstad.

God kontroll på HMS/KS

– Når det gjelder HMS/KS er dette lovpålagt. Å ha god kontroll på HMS/KS er svært viktig, ikke minst for å unngå skader på ansatte. Bedrifter med god styring på dette feltet er ofte de mest lønnsomme også. Utfordringen for mange er at hverdagen er travel, og man er kanskje på etterskudd med prosjekter. Da fokuserer man lettere på dette, enn på effektivisering som gjør hverdagen letter om noen uker.

En lav kostnad
Den månedlige kostnaden for en bedrift med 10 arbeidere med ProResult Plus er i overkant av 1100 kroner. Du skal ikke spare mange timer før dette blir veldig lønnsomt! Med ProResult får du bedre kontroll. Det er et stor gode, både for ledelsen og for den enkelte bruker. Bedriften styrker også sin konkurranseevne, noe som gir en stor fordel i et marked der marginene ofte er presset.

5 tips for en god start med ProResult

 1. Invester litt tid.
  Selv om ProResult er en svært brukervennlig programvare, er det ingenting som kommer av seg selv. Tiden du investerer i dette i starten sparer du også raskt inn.
 2. Legg en plan.
  Få oversikt over hvilke prosesser bruker du mye tid på, og ønsker gjøre noe med først.
 3. Rådfør deg med Proresult AS.
  Dette er gratis, og vil spare deg mye tid.
 4. Start enkelt.
  Ikke gap over for mye. Begynn med å ta få kontroll på for eksempel timer, ekstraarbeid, fakturering og lønn. Å ha full kontroll på 60-70 prosent er mye bedre enn null kontroll.
 5. Involver de ansatte.
  Bygg gode rutiner som støtter opp under systemet, og involver de ansatte. Det er en suksessfaktor for en god oppstart med ProResult.

Bygg & anlegg

Slik kommer du godt i gang med programvaren ProResult 
Alle som ønsker det kan prøve ProResult gratis i 30 dager. En fin måte å prøve ut programvaren, og se hvordan dette kan effektivisere bedriften.

– De flest ser raskt at ProResult sparer dem tid og penger, og gir en enklere og bedre hverdag. Det er begrenset hvor mye man legger i å sette seg inn i nye løsninger i en prøvefase. Når man skal implementere programvaren fullt i driften, er det viktig å ha en god strategi. Ting skjer ikke av seg selv. Man må sette av litt tid, og involvere de ansatte. Det er ofte en viss skepsis til nye systemer, men ProResult er svært brukervennlig, både for arbeidere på kontor og i feltet. Jobber man bevist og gradvis med innføringen får man raskt god kontroll.

Kringstad forteller hvordan man får en smertefri innføring av ProResult.

– Start med å få oversikt over hva du ønsker å effektivisere, og ikke gap over for mye. Gjør det enkelt og gradvis. Det som gir meste effekt økonomisk er å få kontroll på timer, ekstraarbeid, fakturering og lønn. Bildemodulen er enkelt å ta i bruk og gjør at du kan dokumentere framdrift, endringer og avvik i prosjektet på en god måte.  Med litt tålmodighet og gradvis innføring av de ulike modulene, kommer belønningen raskt: En mer effektiv arbeidsdag og full kontroll over ressursbruken i selskapet. Du begynner å spare tid og penger fra første stund.

Proresult AS tilbyr også gratis rådgiving og har bred erfaring med hva som fungerer best for å komme i gang på en god måte. I tillegg til et godt system er det viktig med gode rutiner – og det er kanskje en av suksess kriteriene for å lykkes.  Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med digitalisering av din bedrift.

Les mer om timeføringsystem generelt her.

Gode grunner til at du vil like programvaren ProResult

 • Du sparer tid og penger - hver dag

 • Du får alt på et sted

 • Skreddersydd etter dine behov

 • Dyktige rådgivere som kan hjelpe deg i gang

 • Gratis support og opplæring