Tre viktige fordeler med integrasjoner

Integrasjon. Ordet høres kanskje skummelt ut, men det behøver det ikke være. Integrasjon i den digitale verden handler om samspill mellom forskjellig programvare, og som i alle parforhold handler det meste om kommunikasjon mellom partene. I tilfellet med integrasjoner handler det om å automatisk overføre data, mellom for eksempel timeregistreringssystemer og regnskapssystemer.

Eliminerer dobbeltarbeid

En integrasjon mellom to systemer kan være så mangt, men fellesnevneren er at det gir muligheter for en smidigere arbeidshverdag. Når du oppretter kunde eller prosjektdata i et system, vil integrasjonen automatisk opprette de samme data i det andre systemet for deg. Da slipper du å manuelt legge inn i to system, sier systemutvikler og fagekspert Adrian Wiik i Proresult.

– Kommunikasjonen foregår over såkalt API (Application Programming Interface) eller programmeringsgrensesnitt, som er den digitale hovedveien inn i det eksterne systemet. Her spesifiserer det eksterne systemet hva som kan hentes ut og hva som kan settes inn. Ved å bruke APIet til å lage en integrasjon kan man lage smidige løsninger som tidligere kun var mulig ved å gjøre jobben manuelt.

En integrasjon kan du som regel sette opp selv, men det krever litt erfaring og kompetanse for å det til på en god måte. Dersom du ikke har erfaring med dette vil det være lurt å få hjelp av leverandør til og sette opp integrasjonene for deg.  Det er også viktig å være klar over at en integrasjon har  noen begrensninger, som vil kreve litt planlegging på hvordan  integrasjonen settes opp. Eksempel på dette er hvilke type data som skal overføres og i hvilken retning dataene skal gå.

Les mer om integrasjoner i ProResult her.

Tre viktige fordeler med integrasjoner

  • Lønnsomt

    Siden integrasjonen overfører data fra et system til et annet for deg, slipper du å manuelt legge inn data i to system. Det kan være svært tidkrevende med manuelt arbeid så ved hjelp av integrasjon sparer du tid og penger.

  • Oversiktlig

    Integrasjoner hjelper din bedrift med å holde oversikt over data og informasjon, og du vil være sikker på at de rette dataene er i begge system. Ved manuell registrering av data er det mulighet for feil som følge av menneskelig svikt, med integrasjoner vil man unngå slike feilregistreringer.

  • Fremtidsrettet

    Fremtiden er skybasert! Skybaserte løsninger gir høyere sikkerhet, automatisk oppdateringer og økt tilgjengelighet. I tillegg gir skybaserte løsninger mange muligheter for gode integrasjoner mellom ulike systemer. Integrasjoner mellom bedrifters kjernesystem, som for eksempel timeregistrering og økonomi, er et konkurransefortrinn.