Digital løsning

Spar tid og penger med digital løsning

Bruker du unødvendig tid på papirarbeid? Mister du oversikten over timeregistreringen, fakturaene eller tilleggsarbeidet?

Det er du ikke alene om. Det er fortsatt mange som bruker penn og papir når de dokumenterer viktig informasjon. Ofte mister man oversikten over den store papirbunken, og å jobbe gjennom papirene tar tid. En digital løsning er med på å gjøre hverdagen din enklere og all data du trenger blir tilgjengelig digitalt, og kan behandles mye raskere. Til gjengjeld sparer du tid og penger, og kan jobbe med det som er viktig for deg.

6 gode grunner til å skifte løsning:

 • Mindre tidsforbruk på registrering, innsamling og behandling av timer

  Uten digitale løsninger må lønnsavdelingen bruke mye tid på å samle inn og behandle timelister på papir. Føring på papir tar også tid for de ansatte. Med digital løsning kan ansatte ute i felt bruke mobiltelefon til å føre timer på prosjekt, enkelt og fortløpende.

 • Mindre risiko for å glemme timer

  Med en digital løsning kan ansatte med få tastetrykk føre timene sine fortløpende, og legge inn alt av tillegg og pause-tid. Man kan også sende automatisk påminnelse til de ansatte, slik at alle husker å føre timene sine.

 • Enkelt å dokumentere tilleggsarbeid

  Det er viktig at tilleggsarbeid dokumenteres på en god måte og at det innhentes en bekreftelse fra kunden. På denne måten unngår en misforståelser og diskusjon på hva som er tilleggsarbeid og ikke. Ved å digitalisere denne informasjonen vil man alltid ha oversikt over tilleggsarbeid på dine prosjekt, og sikre lønnsomhet.

 • Betydelig mindre tid på fakturering og utbetaling av lønn

  Når timene er godkjent kan bedriftsleder enkelt lage faktura- og lønnsgrunnlag.

 • Bedre fakturaer = Mer fornøyde kunder

  Fakturaene opprettes med utgangspunkt i godkjente timer tilknyttet ulike prosjekt. Man kan enkelt lage fakturavedlegg som viser alt fra oversikt over varer og priser til timer og arbeid utført. Kunden vil dermed være sikker på at det som er fakturert stemmer.

 • Mer fornøyde ansatte

  Føring på mobiltelefon er raskt og enkelt, og de ansatte har full kontroll og oversikt over timene som er registrert, avspasering og ferie – også tilbake i tid.

Er du lei papirarbeid og vil teste en ny løsning? Prøv ProResult gratis i 30 dager!