MODUL I PRORESULT

Asbest

Alle bedrifter som skal utføre riving, reparasjoner eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Alle jobber som innbefatter asbest skal også meldes til Arbeidstilsynet  og dokumenteres. 

ProResult Asbestkontroll er en ny modul utviklet i tett samarbeid med Eriksen HMS AS som har over 30 års erfaring med asbest arbeid. Med modulen «Asbestkontroll» er alt papirarbeid forbundet med håndtering av asbest digitalisert.

Med sjekklisten for asbestarbeid kan du planlegge arbeidet, dokumentere underveis og foreta sluttkontroll. Når planleggingsfasen er gjennomført kan du generer meldeskjema til arbeidstilsynet automatisk. Dette sparer deg for mye tid!

Modulen er er enkel og brukervennlig både for arbeidere ute i felt og på kontor. For best mulig utnyttelse av modulen er det en fordel med faglig kompetanse og kurs om asbest.

Asbestkontroll er det meste komplette digitale verktøyet på markedet i dag. Ta kontakt for mer info. Les mer her.  

Info om asbest fra Arbeidstilsynet her.

Dette får du:

 • Oversikt over hvor du finner asbest
 • Sjekkliste for asbestarbeid
 • Sjekklister for daglig kontroll
 • Skjema for risikoanalyse
 • Melding til arbeidstilsynet
 • Søknad til arbeidstilsynet
 • Skjema for kostnadsberegning

Asbestkontroll kan også kjøpes som en frittstående modul uten øvrige moduler. Løsningen vil da inneholde følgende:

 • Prosjekter 
 • Arbeidere
 • Dokumenter 
 • Asbestkontrol
 • Bilder

Pris kr 449,- per mnd. uavhengig av antall brukere. 

«Tidligere hadde vi fakturagrunnlag for mange millioner liggende på papirark. Ved brann eller andre ulykker ville vi fått en umulig jobb å rekonstruere, dette er ikke lengre en bekymring. En ansatte var svært skeptisk, men er nå veldig positiv! Systemet virker gjennomtenkt og rasjonelt. Jeg har inntrykk av at dere står på for oss. Jeg oppfatter oss som krevende, men dere innfrir likevel.»

Kjell Gilje AS / Hans Petter