MODUL I PRORESULT

Avvik/sjekklister

Alle bedrifter uansett størrelse skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidsgiver plikter å etablere rutiner og system for å håndtere avvik. 

HMS-avvik (RUH) er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

Her følger et typisk eksempel på hvordan systemet kan fungere:
En tømrer faller ned fra en garasje som under oppføring. Det oppstår personskader i hendelsen.

Ute i felt:
Prosjektleder/BAS på stedet oppretter et HMS-avvik på kategori «uønsket hendelse» med underkategori «ulykke med skade» i ProResult appen. Hendelsen beskrives og dokumenteres med bilder som blir lagret i skjemaet. HMS-avviket signeres og sendes inn for videre behandling til dedikert person.

På kontor:
Dedikert person går gjennom hendelsen og gir en beskrivelse av årsak og tiltak som er utført for å hindre gjentakelse. På et senere tidspunkt må avviket følges opp for å kontrollere om iverksatt tiltak har fungert. Avvik kan da lukkes.

Med modulen Avvik/sjekklister kan du også lage egne sjekklister etter behov. Sammen med modulen Dokumenter kan du bygge et komplett HMS/KS system i ProResult.

Vi tilbyr også komplett HMS/KS system ferdig oppsatt med alle sjekklister, skjemaer og dokumenter tilpasset din bedrift. Les mer her.

Les mer om avvik og avvikshåndtering på arbeidstilsynet sine hjemmesider her.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å få alt i orden.

Dette får du:

  • Bildedokumentasjon
  • Skjema for HMS avvik
  • Lage egne sjekklister
  • Enkel og brukervennlig løsning
  • Avvik kan tildeles internt og eksternt for videre oppfølging
  • Enkel administrasjon av sjekklister og avvik

Det er mange mulighet å utforme egne sjekklister på. I bildet over vises det en sjekkliste for montering av stål hvor det enkelt kan hakes av for de ulike punktene. Det er også mulig å legge til kommentarer og bilde på hvert punkt.

«Tidligere hadde vi fakturagrunnlag for mange millioner liggende på papirark. Ved brann eller andre ulykker ville vi fått en umulig jobb å rekonstruere, dette er ikke lengre en bekymring. En ansatte var svært skeptisk, men er nå veldig positiv! Systemet virker gjennomtenkt og rasjonelt. Jeg har inntrykk av at dere står på for oss. Jeg oppfatter oss som krevende, men dere innfrir likevel.»

Kjell Gilje AS / Hans Petter