MODUL I PRORESULT

Brøyting

Med modulen Brøyting har du full kontroll over brøyting, strøing og salting. Registrering kan gjøres på timebasis eller fastpris per rode.

Dette får du:

  • Rodeliste
  • Registrere mengde salt/strø
  • Legge inn tillegg og notater
  • Ulike rapporter
  • Enkel og tidsbesparende fakturering
  • Brukervennlig og enkelt
  • Nyhet! Modulen er oppdatert i 2018

«Tidligere hadde vi fakturagrunnlag for mange millioner liggende på papirark. Ved brann eller andre ulykker ville vi fått en umulig jobb å rekonstruere, dette er ikke lengre en bekymring. En ansatte var svært skeptisk, men er nå veldig positiv! Systemet virker gjennomtenkt og rasjonelt. Jeg har inntrykk av at dere står på for oss. Jeg oppfatter oss som krevende, men dere innfrir likevel.»

Kjell Gilje AS / Hans Petter