PRORESULT

ANLEGGSTERMINAL

 • Elektronisk registrering med HMS-kort
 • Alltid tilgjengelig elektronisk mannskapsliste
 • Brukervennlig
 • Mulighet for registrering uten HMS-kort
 • Komplett løsning med programvare og terminal
 • Integrasjon mot timeregistrering

Elektronisk mannskapsliste

Gjelder krav om elektronisk føring av oversiktslister deg?

Den enkleste måten å finne ut av dette er å vite hvem som er kunden din (byggherre). Dersom byggherre er profesjonell (næringsdrivende) er det jf. byggherreforskriften § 15 krav til elektronisk føring av oversiktslister. Er byggherre forbruker (privatperson) gjelder IKKE byggherreforskriften § 15 og det er således IKKE krav til elektronisk føring av mannskapslister. Les mer og byggherreforskriften her.

Hva skal oversiktlisten inneholde?
Det stilles strenge krav til hva listene skal inneholde. Alle elektroniske mannskapslister skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen.
 • Navn på byggherren.
 • Navn på arbeidsgivere, enkeltpersons foretak, eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten.
 • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter.
 • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Innføringen av elektroniske mannskapslister er et ledd i regjeringens kamp mot svart arbeid – og for økt helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på byggeplassen.

Vår løsning

Elektronisk mannskapsliste fra ProResult hjelper deg både å etterleve myndighetenes krav til registrering, og til å få god oversikt over hvordan arbeidsressursene brukes. Hvem gjør hva – hvor – og når. ProResult Anleggsterminal gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav om elektroniske mannskapsliste på byggeplasser, uten tidkrevende oppfølging og administrasjon.

Vi leverer en komplett løsning med programvare, terminal og mulighet for registrering via mobil. Dersom du ønsker full oversikt og styring over kostnadene, kan terminalløsningen enkelt samkjøres med vårt eget timeregistrerings program ProResult.

Lurer du på om ditt system tilfredsstiller myndighetenes krav, eller har du andre spørsmål knyttet til elektronisk mannskapsliste? Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å få alt i orden.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet vårt