Elektronisk mannskapsliste

Elektronisk mannskapsliste er ikke bare praktisk og nyttig, nå er det også lovpålagt.
Fra 1. juli 2017 krever byggherreforskriften § 15 at oversiktslister skal føres elektronisk og kontrolleres daglig.

Proresult Anleggsterminal tilfredsstiller alle myndighetskrav.