Elektronisk mannskapsliste

Elektronisk mannskapsliste er ikke bare praktisk og nyttig, nå er det også lovpålagt. Fra 1. juli 2017 krever byggherreforskriften § 15 at oversiktslister skal føres elektronisk og kontrolleres daglig.

Når gjelder kravet om elektronisk føring av oversiktslister?
Den enkleste måten å finne ut av dette er å vite hvem som er kunden din (byggherre). Dersom byggherre er profesjonell (næringsdrivende) er det jf. byggherreforskriften § 15 krav til elektronisk føring av oversiktslister. Er byggherre forbruker (privatperson) gjelder IKKE byggherreforskriften § 15 og det er således IKKE krav til elektronisk føring av mannskapslister. Les mer og byggherreforskriften her.


Hva skal oversiktlisten inneholde?
Det stilles strenge krav til hva listene skal inneholde. Alle elektroniske mannskapslister skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen.
 • Navn på byggherren.
 • Navn på arbeidsgivere, enkeltpersons foretak, eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten.
 • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter.
 • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Innføringen av elektroniske mannskapslister er et ledd i regjeringens kamp mot svart arbeid – og for økt helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på byggeplassen.


Elektronisk mannskapsliste fra ProResult
ProResult Anleggsterminal gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav om elektroniske mannskapsliste på byggeplasser, uten tidkrevende oppfølging og administrasjon.


ProResult Anleggsterminal sørger for
:

 • Elektronisk registrering med HMS-kort
 • Alltid tilgjengelig elektronisk mannskapsliste
 • Etterlevelse av nye myndighetskrav
 • Android programvare, med enkel oppdatering
 • Mulighet for registrering uten HMS-kort
 • Komplett løsning med programvare og terminal for innendørsbruk.

Terminal ferdig oppsatt og klar til bruk.

 • Enkel og brukervennlig terminal som lett kan flyttes ved behov.
 • Integrasjon mot timeregistrering.

Elektronisk mannskapsliste fra ProResult hjelper deg både å etterleve myndighetenes krav til registrering, og til å få god oversikt over hvordan arbeidsressursene brukes. Hvem gjør hva – hvor – og når. Vi leverer en komplett løsning med programvare og terminal.