Elektronisk mannskapsliste

Elektronisk mannskapsliste er ikke bare praktisk og nyttig, nå er det også lovpålagt. Fra 1. juli 2017 krever byggherreforskriften § 15 at oversiktslister skal føres elektronisk og kontrolleres daglig.

Det stilles strenge krav til hva listene skal inneholde. Alle elektroniske mannskapslister skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen.
 • Navn på byggherren.
 • Navn på arbeidsgivere, enkeltpersons foretak, eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten.
 • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter.
 • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Innføringen av elektroniske mannskapslister er et ledd i regjeringens kamp mot svart arbeid – og for økt helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på byggeplassen.

Elektronisk mannskapsliste fra ProResult

ProResult Anleggsterminal gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes krav om elektroniske mannskapsliste på byggeplasser, uten tidkrevende oppfølging og administrasjon.

ProResult Anleggsterminal sørger for:

 • Elektronisk registrering med HMS-kort
 • Alltid tilgjengelig elektronisk mannskapsliste
 • Etterlevelse av nye myndighetskrav
 • Android programvare, med enkel oppdatering
 • Mulighet for registrering uten HMS-kort
 • Komplett løsning med programvare og terminal for innendørsbruk.

Terminal ferdig oppsatt og klar til bruk.

 • Enkel og brukervennlig terminal som lett kan flyttes ved behov.
 • Integrasjon mot timeregistrering.

Elektronisk mannskapsliste fra ProResult hjelper deg både å etterleve myndighetenes krav til registrering, og til å få god oversikt over hvordan arbeidsressursene brukes. Hvem gjør hva – hvor – og når. Vi leverer en komplett løsning med programvare og terminal.

Dersom du ønsker full oversikt og styring over kostnadene, kan terminalløsningen enkelt samkjøres med vårt eget timeregistrerings program.

Lurer du på om ditt system tilfredsstiller myndighetenes krav, eller har du andre spørsmål knyttet til elektronisk mannskapsliste?

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å få alt i orden.

Vi tilbyr også en løsning for bruk på eget kompatibelt nettbrett og mobil. Se priser her.

PRORESULT

ANLEGGSTERMINAL

Våre priser på komplett Anleggsterminal

Alternativ 1.

Månedspris for bruk per terminal:

 • 0-10 brukere kr 495,-
 • 10 + brukere kr 695,-

Faktureres etterskuddsvis kvartalsvis basert på antall bruker. Ubegrenset antall registreringer.

Mulighet til å deaktivere terminal for måneder den ikke er i bruk. Aktuelle måneder faktureres ikke.

KAMPANJEPRIS på terminalenhet kr 1690,- (ord. kr 2490,-). Tilbudet gjelder til 01.09.2017.

Alternativ 2.

Fast månedspris kr 695,-. Ubegrenset antall brukere og registreringer.

Terminalenhet inkludert i månedspris.

Forskuddsvis årsfakturering første år, deretter kvartalsvis fakturering.