ADMIN

SPØRMÅL OG SVAR

I menyen til venstre i Admin, velger du Arbeidere -> admin arbeidere -> ny arbeider

Hvis du ønsker at ansatt skal ha et gitt ansattnummer må dette settes nå. Hvis du ikke setter et ansattnummer vil Proresult automatisk gi ansattnummer.

Les mer om dette Trekk sammen

Endre ansattnummer

Hva gjør jeg?

Dette er noe vi må ordne for deg.

Send oss en e-post support@proresult.no med firmanavn, navn og det nye ansattnummeret, så endrer vi for deg.

Les mer om dette Trekk sammen

Trenger nytt passord

Hva gjør jeg?

I menyen til venstre i Admin, velger du Arbeidere -> admin arbeidere -> send innloggingsinfo

 

Les mer om dette Trekk sammen

Du kan gi og endre rettigheter/tilganger via Arbeidere -> admin arbeidere. Velg den aktuelle arbeideren, og scroll ned til rettigheter.

Les mer om dette Trekk sammen

Velg Arbeidere -> admin arbeider. Ved å trykke på «minus»-tegnet til høyre, blir brukeren deaktivert.

Den vil da legge seg i lista «deaktiverte arbeidere».

Les mer om dette Trekk sammen

Legge inn bedriftslogoen

Hva gjør jeg?

Dette må gjøres av support og logoen kan sendes til support@proresult.no

Gjerne i oppløsning 400×84 piksler.

Les mer om dette Trekk sammen

Manuell avspaseringsbank: Brukerne kan legge timer i avspaseringsbank når de jobber i feltet Derav til avspaseringsbank i timeregistreringen. Når de ønsker å bruke timer fra avspaseringsbanken gjøres det via Min side → Bruk fra avspaseringsbank.

Automatisk avspaseringsbank: Alt over normal arbeidstid legges i avspaseringsbanken og alle dager det registreres mindre enn normal arbeidsdag tas fra avspaseringsbanken.

Hva som er normal arbeidsdag kan styres på den enkelte arbeider. Viktig at alt som ikke er avspasering registreres i systemet (ferie og permisjoner mm.)

Les mer om dette Trekk sammen

Trykk på Timer → Avspaseringsbank og trykk videre til Endre/føre avspasering. 

Hvis du eksempelvis skriver inn «10» i et felt så vil det si pluss 10 timer. Skriver du inn «-10» vil det si minus 10 timer.

Les mer om dette Trekk sammen

Hvis du trykker på Mannskap og trykker på pluss-tegnet nede i venstre hjørne får du opp Synkroniser arbeidere fra timereg (X nye)Trykk på denne.

Deretter kan du trykke videre til Oppsett for å sette Sync nye arbeidere til planlegger til Automatisk.

Les mer om dette Trekk sammen

Kundesenter

Ring oss

Chat med oss

Online chat

Skriv til oss

Send mail