allinone_transparent mini

Innholdsliste – prosjekt

Man kan nå skrive ut eller lage PDF av innholdslista. Dette gjøres via Velg prosjekt > «aktuelt prosjekt» > Sjekkliste/prosjekt meny, der det er et nytt valg «Innholdsfortegnelse» i undermenyen.

Det er også blitt enklere å skrive ut / lage pdf av sjekklistene som er lagt til på prosjektet!

Dette kan gjøres også inne på Sjekkliste/prosjekt meny på prosjektet, ved å klikke sjekklista du ønsker å ta ut, og ny knapp Skriv ut. Du får da også med prosjektnr og navn på utskriften/PDFen.

allinone_transparent mini

Nytt grensesnitt «Kjøring»!

Det er nå lansert nytt grensesnitt for å registrere kjøring og for de som har Automile kjørebok-integrasjon er også denne fornyet og knyttet opp mot det nye grensesnittet.

Når man aktiverer det nye grensesnittet for kjøring vil dette da gjelde både for registrering av kjøring via Admin og via app/registreringsdel.

Aktiveres via: Oppsett -> Innstillinger -> Nytt grensesnitt
Alle brukerene på kontoen får det nye grensesnittet umiddelbart når dette aktiveres. Du kan enkelt slå det av igjen på samme innstillingsside.

Om du finner noe feil eller har innspill til det nye grensesnittet er det supert om du sender disse til support@proresult.no

allinone_transparent mini

Nytt grensesnitt «timetyper» og «arbeidsart»

Administrering av timetyper og arbeidsart er nå lansert med oppdatert brukergrensesnitt!

 Som for våre øvrige moduler vil det i overgangsperioden være mulig å bruke både gammelt og nytt grensesnitt, og det vil i første omgang være opp hver enkelt kontoadministrator om dere ønsker å aktivere det.

Aktiveres via: Oppsett > Innstillinger > Nytt grensesnitt

Gjelder administrering av arbeidsart: Oppsett > arbeidsart
og timetyper: Oppsett > timetyper

allinone_transparent mini

Nytt grensesnitt «leverandør» og «varelager»

Administrering av leverandører og varelager er nå lansert med oppdatert brukergrensesnitt!

 

Som for våre øvrige moduler vil det i overgangsperioden være mulig å bruke både gammelt og nytt grensesnitt, og det vil i første omgang være opp hver enkelt kontoadministrator om dere ønsker å aktivere det.

Aktiveres via: Oppsett > Innstillinger > Nytt grensesnitt

Gjelder administrering av leverandører: Oppsett > Leverandører
og varelager: Oppsett > Varelager

allinone_transparent mini

HMS/KS Prosjektmappe

Ved oppretting av nye HMS/KS-prosjektmapper ifra prosjektene kan det nå velges hvilke mapper man ønsker å inkludere. Man trenger ikke lenger ta med alle mappene som er definert i standard prosjekt-mappestrukturen, men kan krysse av for de man ønsker å ta inn på det konkrete prosjektet.

Denne standard-strukturen er fremdeles den anbefalte strukturen, men vi har opplevd at flere har hatt ønske og behov om å kunne tilpasse prosjekt-mappe-strukturen litt for sin drift. Vi kan derfor nå tilby hjelp til å få standard prosjekt-mappestrukten tilpasset for den enkelte konto, for de som har behov for dette.

Trenger du en egen/tilpasset prosjektmappe-struktur som standard?

Lag strukturen i Dokument-funksjonen i admin. Legg den i rota eller IK-HMS-KS-mappa og så sender oss en epost til support@proresult.no med henvisning til den strukturen du ønsker skal kunne brukes ut på prosjektene.

allinone_transparent mini

EHF-leverandørfakturaer

Inntil nå har det kun vært mulig å åpne de leverandørfakturaer som ligger på PDF- eller bilde-format i prosjektregnskapet, fra flere av våre integrasjoner. Nå er det også mulig å åpne EHF leverandørfakturaer som importeres i disse integrasjonene. Dette gjelder:

  • Uni Economy
  • SR-Bank 1 Regnskap
  • DNB Regnskap

Merk: Det er kun mulig å åpne EHF leverandørfakturaer som inneholder en innebygd PDF av fakturaen. Om du blir tilbudt å laste ned en .ehf-fil ved forsøk på å åpne fakturaen, inneholder ikke EHF leverandørfakturaen en slik PDF.

allinone_transparent mini

Test nytt brukergrensesnitt!

Utviklerne jobber hardt med fornying av plattform og brukergrensesnitt, og skal fremover oppgradere modul for modul til en plattform som er mer moderne og fremtidsrettet!

Vi vil med dette legge til rette for at Proresult-systemet alltid er i forkant, og at vi kan ta i bruk nye teknologier i den rivende utviklingen vi er inne i. I overgangsfasen vil vi tilby det gamle grensesnittet paralellt med nye paralellt slik at eventuelle mangler og bugs i nytt grensesnitt ikke skal få konsekvenser for deg som kunde.

I denne forbindelse ønsker vi pilotkunder som vil teste det nye grensesnittet etterhvert som det rulles ut. Vi vil fortløpende gjøre tilgjengelig de nye modul-grensesnittene via Oppsett > Innstillinger > Nytt grensesnitt

Når du krysser av for en modul/funksjon her så aktiveres nytt grensesnitt på den funksjonen for alle brukere på din konto. Pr. 07.nov er det kun èn helt avgrenset admin-modul som er lagt ut til beta-testing, nemlig det å administrere arbeidere, men flere vil bli rullet ut fremover.

Det er enkelt å deaktivere igjen dersom det nye grensesnitttet ikke fungerer som forventet, men da vil vi gjerne ha tilbakemelding på hva som ikke fungerer.
Uansett innspill, så setter vi pris på å høre fra deg, og tilbakemeldinger kan sendes til support@proresult.no