allinone_transparent mini

HMS/KS Prosjektmappe

Ved oppretting av nye HMS/KS-prosjektmapper ifra prosjektene kan det nå velges hvilke mapper man ønsker å inkludere. Man trenger ikke lenger ta med alle mappene som er definert i standard prosjekt-mappestrukturen, men kan krysse av for de man ønsker å ta inn på det konkrete prosjektet.

Denne standard-strukturen er fremdeles den anbefalte strukturen, men vi har opplevd at flere har hatt ønske og behov om å kunne tilpasse prosjekt-mappe-strukturen litt for sin drift. Vi kan derfor nå tilby hjelp til å få standard prosjekt-mappestrukten tilpasset for den enkelte konto, for de som har behov for dette.

Trenger du en egen/tilpasset prosjektmappe-struktur som standard?

Lag strukturen i Dokument-funksjonen i admin. Legg den i rota eller IK-HMS-KS-mappa og så sender oss en epost til support@proresult.no med henvisning til den strukturen du ønsker skal kunne brukes ut på prosjektene.

Comments are closed.