allinone_transparent mini

Proresult.app

For å forenkle tilgang til Proresult-systemet, og skille det bedre fra Proresult sin firma-nettside, introduserer vi nå en ny nettadresse for å komme inn på Proresult systemet.

Ny nettadresse er: proresult.app

Ved å gå til denne kommer du til startsiden for registreringsdelen av systemet (proresult.no/m). Ved å gå til proresult.app/adm, kommer du til startsiden for administratordelen (proresult.no/adm).

Alle brukere blir automatisk videresendt fra gammel adresse (proresult.no) til ny (proresult.app), så man trenger ikke gjøre noe spesielt, men det kan være at brukeren må logge inn på nytt for å få tilgang på den nye adressen.

Comments are closed.