TIMEREGISTRING

SPØRMÅL OG SVAR

Får ikke ført timer tilbake i tid

Hva gjør jeg?

Da er det satt en begrensning i hvor lenge man kan føre tilbake i tid. En admin. i bedriften kan endre antall dager under oppsett -> innstillinger -> timer

Les mer om dette Trekk sammen

Føring av overtidstimer

Hva gjør jeg?

Både 50 % og 100 % overtid ligger inne som standard, i tillegg til at admin. kan legge inn egne tillegg som ansatte kan velge/huke av på og skrive antall timer.

Les mer om dette Trekk sammen

Start-og slutt tidspunkt

Hva gjør jeg?

Dette kan settes opp under oppsett -> innstillinger -> timer. Her kan man f.eks. legge inn 07:00 – 15:00 som standard.

Les mer om dette Trekk sammen

Start/stopp-funksjon for timeregistrering

Hva gjør jeg?

Da kan en admin aktivere denne funksjonen under moduler -> start/stopp enkel mannskapsliste

Les mer om dette Trekk sammen

Varsel om manglende timeføring

Hva gjør jeg?

Både SMS-varsel og push-varsel om manglende timeføring kan aktiveres. Det kan òg settes opp om det skal komme daglig eller ukentlig.

Dette utføres av admin under oppsett -> innstillinger ->timer

Les mer om dette Trekk sammen

Registrere timer på maskiner

Hva gjør jeg?

En admin kan aktivere denne muligheten under oppsett -> innstillinger -> timer -> Registrer timer opp mot maskiner

Les mer om dette Trekk sammen

Registrere fravær

Hva gjør jeg?

For å registrere fravær går du inn på fraværprosjektet det gjelder og fører på dette. Typiske valg er f.eks. «egenmelding» , «egenmelding sykt barn» , «ferie» etc..

Er det f.eks en dag du er syk og ønsker å levere inn en egenmelding, velger du Ferie/fravær – velger Egenmelding og får opp et skjema for utfylling.

Merk at det er opp til hvert enkelt firma for hvordan dette håndteres og settes opp i systemet.

Les mer om dette Trekk sammen

Legge til en kommentar i timeføring

Hva gjør jeg?

Om arbeidsgiver har valgt å ha synlig funksjonen for «Intern merknad» kan du legge inn en kommentar her, dette vil da vise på denne timeføringen.

Les mer om dette Trekk sammen

Endre på førte timer

Hva gjør jeg?

Du kan endre på førte timer helt til de er godkjent.

For å endre på en timeføring – gå til Min side – finn dagen det gjelder og trykk på blyanten til høyre for å redigere.

Når de er godkjent er det noen med admin-tilgang som må endre på timeføringen din.

Les mer om dette Trekk sammen

PRAT MED KUNDESERVICE

KONTAKT OSS

Ring til oss

Vi står klar til å hjelpe deg. 

RING 57 82 00 06

E-post

Send oss gjerne en mail med ditt spørsmål. 

support@proresult.no

Chat med oss

Still dine spørsmål, og kom i gang.