MODUL I PRORESULT

Massekjøring

Registrerer kjøring av masse ved tipp og lessing. Ulike kvanta og masse kan legges inn. Modulen Massekjøring gir kontroll over masseuttak og kan føres mot prosjekt for fakturering.

Modulen er en del av ProResult Plus 

Dette får du:

  • Tipplogg
  • Ulike typer masse
  • Ulike kvantum
  • Enkel og brukervennlig
  • Full kostnadskontroll