Moduloversikt

Elektronisk mannskapsliste

Elektronisk mannskapsliste

Byggherreforskriften krever at det daglig blir ført en elektronisk oversikt over hvem som utfører arbeid på bygg eller anleggsplassen. Registrering via kortleser eller mobil, med geofence.

Dette er noe av det du får:

 • Registrering med mobiltelefon (posisjonskontroll og GPS)
 • Varsling når du ankommer og forlater byggeplass
 • Registrering med HMS-kort på kortleser
 • Selvbetjent, brukere opprettes automatisk med HMS-kort og mobilnummer
 • Varsel ved utløpt HMS-kort
 • Registrering uten HMS-kort
 • Automatisk overføring til
 • HMSREG systemet
 • Ingen kostnader når systemet ikke er i bruk
 • Oppfyller krav i Byggherreforskriften

Timeregistrering

Timeregistrering

Gjør timeregistrering og godkjenning av timelister enkelt etter gjeldende lovverk.

Dette er noe av det du får:

 • Timeregistrering med start/stop funksjon og GPS
 • Overtid og tillegg
 • Avspaseringsbank
 • Reise/gangtid
 • Egenmeldingskjema
 • Integrasjon mot lønn- og økonomisystem

Kalkulasjon

Kalkulasjon

Integrasjon med Proresult Kalkulasjon vil koble tilsvarende prosjekt til Proresult og hente inn kalkylen til time-estimat funksjonen.

Dette er noe av det du får:

 • Trygge kalkyler
 • Direkte tilgang til NOBB
 • Proffe rapporter i PDF-format eller i Word og Excel for videre tilpasning

HMS/KS

HMS/KS

Bransjetilpasset system for systematisk HMS-arbeid. Du og din ansatte vil få god oversikt med all dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk.

Dette er noe av det du får:

 • Tilpasset bedriften din
 • Fungerer på alle plattformer
 • Løsning utarbeidet i henhold til regelverk
 • HMS/KS-bibliotek med maler
 • Videresende blant annet bilder, avvik, sjekklister, dokumenter m.m direkte til kunde
 • Bistand til revisjon av systemet

Reiseregning og utlegg

Reiseregning og utlegg

Med modulen Reiseregning kan du på en effektiv måte registrere reiseregning etter statens satser.
Utlegg i forbindelse med reise kan enkelt dokumenteres med å ta bilde av kvittering, og legge det ved reiseregningen.

Det kan også føres diett og overnatting.

Dette får du:

 • Rask og enkel registrering direkte på mobiltelefon, nettbrett og PC
 • Registrering kan føres mot prosjekt på samme måte som timeregistrering
 • God oversikt gir korrekt lønnsutbetaling
 • Oppdatert satser i henhold til statens regulativ

Prosjektplanlegger

Prosjektplanlegger

Prosjektplanleggeren lar deg planlegge fordeling av mannskap og utstyr på dine prosjekter på en enkel måte. Du kan planlegge prosjekt på time og dag nivå for når arbeidet skal utføres. Det gir deg en overordnet oversikt over alle prosjekt og mulighet til planlegge kapasitet fram i tid. Arbeidere vil enkelt se i appen hvilke prosjekt de er satt opp på.

Dette får du:

 • Finn ledig mannskap
 • Finn ledige utstyr
 • Planlegge på time, dag og ukes nivå
 • 100 % kontroll over prosjekt, mannskap og utstyr

Byggesøknad

Byggesøknad

Byggesøknaden er et komplett verktøy som hjelper deg med å heldigitalisere byggesaken.

Overfør prosjekter til Byggesøknaden ved å trykke på en knapp.

Kompetanse

Kompetanse

Med modulen «Kompetanseoversikt» får du oversikt over utdanning, kurs og sertifikater på alle arbeidere i bedriften. Enkel funksjon for registrering av kompetanse og opplasting av dokumentasjon. Varslingfunksjon på når sertifikat, kurs med mer må fornyes.

Dette får du:

 • Søkefunksjon
 • Varslingsfunksjon
 • Oversikt over kompetanse på arbeidere
 • Rapporter

Verktøyoversikt

Verktøyoversikt

Med modulen Verktøy har du til enhver tid kontroll på viktig og kostbart verktøy.

Du kan også reservere verktøy fram tid slik at verktøyet er tilgjengelig ved oppstart av prosjekt. Modulen kan også brukes sammen med Prosjektplanleggeren.

Dette får du:

 • Oversikt over bedriftens fellesverktøy
 • Bedre utnyttelse av verktøy på tvers av ulike prosjekt
 • Mulighet til å kostnadsføre verktøy mot prosjekt
 • Enklere å planlegge nye prosjekt med oppdatert oversikt over tilgjengelig verktøy

Maskiner

Maskiner

Maskiner består av flere mindre moduler som er nyttig for deg som driver med anleggsvirksomhet, og kan blant annet planlegges i modulen Prosjektplanlegger opp mot prosjekt.

 

Dette får du:

 • Oversikt over maskiner
 • Varslingsfunksjon for service og kontroller
 • Kjøreseddel
 • Loggbok for Statens Vegvesen

Brøyting

Brøyting

Ha full kontroll over brøyting, strøing og salting. Registrering kan gjøres på timebasis eller fastpris per rode.

Dette får du:

 • Rodeliste
 • Registrere mengde salt/strø
 • Legge inn tillegg og notater
 • Ulike rapporter
 • Enkel og tidsbesparende fakturering
 • Brukervennlig og enkelt

Kontroll og service

Kontroll og service

Hold oversikt over kontroll og service mm knyttet til dine maskiner. Få varsling når det er tid for kontroll.

Kjørebok

Kjørebok

Automile er en elektronisk kjørebok med funksjoner som oppfyller alle skatteetatens krav, og det finnes flere flåtestyringsfunksjoner, blant annet muligheten til å se bilens posisjon, få varslinger om service, automatisk registrering av bompasseringer og mye mer. I tillegg leverer også Automile sporingsenheter for både tyverisikring og utstyrskontroll til maskiner og verktøy.

Ved å aktivere integrasjonen mellom Proresult og Automile får man oversikt over turer de siste 30 dager i Proresult appen. Fra Proresult kan man justere om en tur var privat eller firma relatert, og det oppdaterer seg da tilbake til Automile. Alle turer kan også registreres som «Kjøring» i Proresult dersom kjøring-modulen er aktiv.

Integrasjoner

Integrasjoner i Proresult

Nedenfor ser du en oversikt over integrasjonene vi har mot skybaserte systemer. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre denne listen enda lenger. Les mer om dette her.

Duett

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder kan eksporteres fra Proresult til Duett.

Prosjekt

Prosjekt kan eksporteres fra Proresult til Duett.

Varer

Varer opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Duett.

Fakturadata

Opprett faktura i Duett basert på grunnlag i Proresult.

Ansatte

Ansatte kan eksporteres fra Proresult til Duett.

Lønn

Overfør lønnsdata til Duett med fileksport.

24SevenOffice

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.

Prosjekt

Prosjekt opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.

Varer

Varer opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk varen i det andre systemet.

Fakturadata

Opprett faktura i 24SevenOffice basert på grunnlag i Proresult.

Timer

Godkjente timer overføres fra Proresult til 24SevenOffice.

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.

PowerOffice Go

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.

Prosjekt

Prosjekt opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.

Varer

Varer opprettes i PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk varen i Proresult.

Fakturadata

Opprett faktura i PowerOffice Go basert på grunnlag i Proresult. Henter automatisk leverandørfakturaer fra PowerOffice Go til prosjektregnskap i Proresult.

Timer

Godkjente timer overføres fra Proresult til PowerOffice Go.

Lønn

Overfør lønnsdata til PowerOffice Go.

Boligmappa

Skybasert servicehefte for bolig

Sjekklister

Last opp sjekklister fra Proresult til Boligmappa.

Bilder

Last opp bilder fra Proresult til Boligmappa.

Tripletex

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.

Prosjekt

Prosjekt opprettes i enten Proresult eller Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.

Varer

Varer opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Tripletex.

Fakturadata

Opprett faktura i Tripletex basert på grunnlag i Proresult.

Ansatte

Ansatte opprettes i Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk den ansatte i Proresult.

Lønn

Overfør lønnsdata til Tripletex (fileksport).

Byggesøknaden

Skybasert tjeneste for utsendelse av byggesøknader

Prosjekt

Overfør prosjekter til Byggesøknaden ved et tastetrykk.

Rabatt på søknaden

Kunder av Proresult får en egen rabattkode.

Uni Economy

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Uni Economy.

Prosjekt

Prosjekt opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Uni Economy.

Fakturadata

Opprett faktura i Uni Economy basert på grunnlag i Proresult. Henter automatisk leverandørfakturaer fra Uni Economy til prosjektregnskap i Proresult.

Ansatte

Ansatte opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk den ansatte i Uni Economy.

Lønn

Overføring av lønnsdata fra Proresult til Uni Economy.

Procountor

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder opprettes i Procountor og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Proresult.

Fakturadata

Opprett faktura i Procountor basert på grunnlag i Proresult.

Visma eAccounting

Skybasert regnskapsprogram

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller Visma eAccounting og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.

Prosjekt

Prosjekt opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Visma eAccounting.

Varer

Varer opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Visma eAccounting.

Fakturadata

Opprett faktura i Visma eAccounting basert på grunnlag i Proresult. Henter automatisk leverandørfakturaer fra Visma eAccounting til prosjektregnskap i Proresult.

Visma.net

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring

Kunder

Kunder opprettes i Visma.net og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Proresult.

Prosjekt

Prosjekt opprettes i Visma.net og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Proresult.

Timer

Godkjente timer overføres fra Proresult til Visma.net.

KalkOnline

Modulbasert kalkulasjonsverktøy

Prosjektkalkyle

Hent prosjektkalkyle fra Kalk Online til timeestimat i Proresult.

DNB Regnskap

Støtter eksport fra Proresult av:

Ansatte/kunder

Prosjekt

Fakturadata

Lønn

Støtter import til Proresult av:

Leverandørfaktura

SR-Bank Regnskap

Støtter eksport fra Proresult av:

Ansatte/kunder

Prosjekt

Fakturadata

Lønn

Støtter import til Proresult av:

Leverandørfaktura

Visma Business

Støtter eksport fra Proresult av:

Fakturavedlegg

Fakturavedlegg kan eksporterast til ordrer i Visma (slik at dei fakturerast i Visma)

Faktura

Faktura kan eksporterast til regnskapsbilag i Visma

HMS Reg

Registreringer

Registreringer utført i app eller byggekortleser og sendes til HMSREG for oppfølging og kontroll.

Fileksporter

I tillegg til direkte integrasjoner mot skybaserte systemer har vi også løsninger for fileksport til en rekke andre programmer:

 • Agresso
 • Duett lønn/timer
 • Duett (faktura)
 • Huldt & Lillevik
 • InfoEasy
 • Mamut (faktura)
 • Nettlønn
 • Sunpro lønn
 • Tripletex
 • Uni Micro
 • Visma Lønn
 • Visma business (faktura)
 • Xledger

Ta kontakt for oppsett eller om du trenger noe som ikke er i listen.

Andre integrasjoner

 • Automile kjørebok-integrasjon
 • Sagasystem kjørebok-integrasjon
 • Sunpro lønnseksport

Prøv Proresult kostnadsfritt i dag!