Asbest

Asbest

Alle bedrifter som skal utføre riving, reparasjoner eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Alle jobber som innbefatter asbest skal også meldes til Arbeidstilsynet og dokumenteres.

Proresult Asbestkontroll er en ny modul utviklet i tett samarbeid med Eriksen HMS AS som har over 30 års erfaring med asbest arbeid. Med modulen «Asbestkontroll» er alt papirarbeid forbundet med håndtering av asbest digitalisert.

Med sjekklisten for asbestarbeid kan du planlegge arbeidet, dokumentere underveis og foreta sluttkontroll. Når planleggingsfasen er gjennomført kan du generer meldeskjema til arbeidstilsynet automatisk. Dette sparer deg for mye tid!

Modulen er er enkel og brukervennlig både for arbeidere ute i felt og på kontor. For best mulig utnyttelse av modulen er det en fordel med faglig kompetanse og kurs om asbest.

Asbestkontroll er det meste komplette digitale verktøyet på markedet i dag.

Info om asbest fra Arbeidstilsynet her.

Dette får du:

  • Oversikt over hvor du finner asbest
  • Sjekkliste for asbestarbeid
  • Sjekklister for daglig kontroll
  • Skjema for risikoanalyse
  • Melding til arbeidstilsynet
  • Søknad til arbeidstilsynet
  • Skjema for kostnadsberegning