Avvik/sjekklister

Avvik/sjekklister

Alle bedrifter uansett størrelse skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidsgiver plikter å etablere rutiner og system for å håndtere avvik.

HMS-avvik (RUH) er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

Her følger et typisk eksempel på hvordan systemet kan fungere:
En tømrer faller ned fra en garasje som under oppføring. Det oppstår personskader i hendelsen.

Ute i felt:
Prosjektleder/BAS på stedet oppretter et HMS-avvik på kategori «uønsket hendelse» med underkategori «ulykke med skade» i ProResult appen. Hendelsen beskrives og dokumenteres med bilder som blir lagret i skjemaet. HMS-avviket signeres og sendes inn for videre behandling til dedikert person.

På kontor:
Dedikert person går gjennom hendelsen og gir en beskrivelse av årsak og tiltak som er utført for å hindre gjentakelse. På et senere tidspunkt må avviket følges opp for å kontrollere om iverksatt tiltak har fungert. Avvik kan da lukkes.

Med modulen Avvik/sjekklister kan du også lage egne sjekklister etter behov. Sammen med modulen Dokumenter kan du bygge et komplett HMS/KS system i ProResult.

Vi tilbyr også komplett HMS/KS system ferdig oppsatt med alle sjekklister, skjemaer og dokumenter tilpasset din bedrift. Les mer her.

Les mer om avvik og avvikshåndtering på arbeidstilsynet sine hjemmesider her.

Dette får du:

  • Bildedokumentasjon
  • Skjema for HMS avvik
  • Lage egne sjekklister
  • Enkel og brukervennlig løsning
  • Avvik kan tildeles internt og eksternt for videre oppfølging
  • Enkel administrasjon av sjekklister og avvik