Kjøring

Kjøring

Registrer kjøring på prosjekt på en enkel måte med korrekt lønnsutbetaling og god kostnadskontroll. Vi leverer også elektronisk kjørebok.

Dette får du:

  • Enkel registrering
  • Registreres på prosjekt
  • Korrekt lønnsutbetaling
  • God kostnadskontroll på prosjekt