Maskiner

Maskiner

Maskiner består av flere mindre moduler som er nyttig for deg som driver med anleggsvirksomhet.

Maskiner og kontroll/service:
Gir deg oversikt over egen maskinpark med kontroll over timepris, gangtimer, antall km, sjekklister med mer. Det kan legges inn varsling på planlagt vedlikehold og periodisk kjøretøykontroll. Maskiner og kjøretøy kan planlegges i modulen Prosjektplanlegger opp mot prosjekt.

Kjøreseddel:
Gir deg mulighet til å behandle kjøreseddel i samme app hvor det registreres timer på arbeider og maskin. Kunden kan signere på kjøre/jobbseddel på sjåførens mobiltelefon og bekrefte at oppdraget er utført. Mobilbilde av vektkvittering kan enkelt legges ved. Administrator får varsel når oppdraget er ferdigmeldt og kan derved godkjenne og fakturere oppdraget umiddelbart.

Loggbok Statens Vegvesen:
Utfører du arbeid for Statens Vegvesen og er pålagt å føre loggbok, forenkler denne modulen arbeidet. Den lar deg bruke GPS-funksjonen i telefonen, kombinert med en kartløsning i app’en. Den er også integrert med Norsk Veidatabase, slik at du automatisk får opp veinummer og HP-punkt og mer for arbeidsstedet. Dette loggføre i et skjema som er tilpasset Statens Vegvesens standardskjema.

Modulen er inkludert i alle pakker.

Dette får du:

  • Oversikt over maskiner
  • Varslingsfunksjon for service og kontroller
  • Kjøreseddel
  • Loggbok for Statens Vegvesen