Vareuttak

Vareuttak

Med modulen Vareuttak kan du fortløpende registrere vareuttak fra egne lager på dine prosjekt via mobiltelefon, nettbrett og PC.
Dette sikrer at alle vareuttak blir registrert og fakturert på en enkel og effektiv måte.

Modulen har også en lagerstyringsfunksjon som gjør at du til enhver tid kan se hva som er på lager. Du kan også sette opp varsling når lagerbeholdning kommer under et gitt nivå.

Modulen er en del av ProResult Plus

Dette får du:

  • Enkel registrering
  • Kontroll over vareforbruk
  • Egen vareliste
  • Mulighet til å registrere varer utenom vareliste
  • Funksjon for lagerstyring