Bygdeservice Norge og Landbruk Nordvest digitaliseres!

Vi er stolt over å få ønske Bygdeservice Norge og Landbruk Nordvest velkommen som Proresult brukere.

Bygdeservice Norge SA, med i overkant av 50 ulike serviceforetak over hele landet, har fått tilpasset et skreddersydd ProResult digitalt system for timeregistrering. Produktet er tilrettelagt som ‘’hånd i hanske’’ etter organisasjonens ulike rutiner og behov.
Hver medlemsbedrift får tilbud om sitt eget lokalt tilpassede systemoppsett, slik at dagens kjente jobbrutiner hos hver bedrift videreføres til enkel digital timebehandling i mobilapp og pc.

Landbruk Nordvest SA, med over 500 ansatte, er nå i full gang med å innføre digitale rutiner for timeregistrering og godkjenning av timelister for sine avløsere og landbruksvikarer.
De ansatte registrerer timer i mobilapp, som i samme øyeblikk kan behandles av administrasjonen. Kunden får via sin mobil eller pc tilgang til den ansattes timeliste, og kan enkelt godkjenne denne. Resultatet har blitt et lettbrukt og oversiktlig timesystem, helt tilpasset organisasjonens egne rutiner og behov inn i fremtiden. De ansatte, som representerer flere nasjonaliteter, har også mulighet til å velge mellom flere systemspråk i sin Proresult app.

Roar Markussen, senior bedriftsrådgiver i Proresult, har hatt ansvaret for begge kundene gjennom hele prosessen.

– Det å jobbe med så store og komplekse kunder er utrolig spennende og motiverende. For de aller fleste kunder av denne størrelse kreves det en god del systemtilpasninger av oss, for at det skal bli en optimal og brukervennlig løsning for kunden. For her er det systemet som tilpasser seg kunden, og ikke omvendt. Skal vi få til dette på en god måte, kreves det både god planlegging, tålmodighet og inngående forståelse for kundens rutiner, behov og prosesser. Dette har vi fått til på en god måte for begge kundene. Nå skal vi følge kundene tett videre og se hvordan løsningene fungerer i praksis. Når produktet etter kort tid begynner å forenkle og effektivisere hverdagen til kunden – først da er vi fornøyd, sier Roar begeistret!

 

Proresult styrker samarbeidet med SAGAsystem

 

Robert B. Jacobsen fra SAGAsystem og Bjørn Erik Kringstad fra Proresult

Proresult har i en periode samarbeidet med Contrl/SAGAsystem på levering av elektronisk kjøreboken til våre kunder. Denne kjøreboken er nå integrert med ProResult slik at våre kunder enkelt kan få relevant informasjon som:

  • Oversikt over alle kjørte turer direkte i ProResult appen
  • Mulighet til å angi kjøring som privat- eller yrkeskjøring
  • Mulighet til å legge til turer på prosjekter

– Det skjer mye spennende på dette området og vi er glad for at vi en integrasjon mellom vår løsning og Contrl/SAGAsystem er på plass. Dette vil forenkle hverdagen til våre kunder betydelig og det er tross alt det det handler om, sier Bjørn Erik begeistret!

SAGAsystem er en ledende leverandør av telematikktjenester samt banebrytende telematikkapplikasjoner innen neste generasjon flåtestyring og tilhørende systemer for buss, yrkesbil og bil og forsikring og et raskt voksende spekter av spesialiserte applikasjoner.

I løpet av sommer vil det også komme en fullstendig oppdatering av hele kjøreboken. Denne oppdateringen inkluderer blant annet:

  • Ny layout
  • Automasjonsregler for som er privat og yrkeskjøring
  • Geofencing og tyverivarsling

I tillegg vil det også komme et par «godbiter» fra SAGAsystem mot slutten av året som kommer til å gi kjøreboken et ytterligere løft. Vi gleder oss!

Mer info om Contrl/SAGAsystem her.

Mer info, priser og bestilling her.

Velkommen – Paul Mikalsen


Grunnet økende etterspørsel etter våre produkt har vi nå styrket vår salgsavdeling ytterligere. Det er derfor en glede å få ønske Paul velkommen med på laget til Proresult.

Paul er utdannet programmerer og er lidenskapelig opptatt av teknologi og muligheter det gir. De siste 8 årene har Paul jobbet med rådgivende salg i Terra Resource AS hvor han har bygget opp en betydelig portefølje av bedriftskunder.

Det å lykkes med salg og rådgivning over tid er en krevende øvelse. Hva er grunnen til at du har lykkes så godt med dette Paul?

– Først og fremst kreves det god struktur og disiplin i egen arbeidshverdag. Jeg foretrekker å komme tidlig i gang på dagen, er alltid forberedt og har en god plan på dagens aktiviteter. Dette må ligge i bunn, men det som kanskje er aller viktigste er å behandle kunden med respekt og gi gode råd ut fra kundens behov. Da bygger du tillit og du får en fast kunde. Langsiktighet er utrolig viktig. Selv med gode resultater og fornøyde kunder, så er det også viktig å ha det gøy på jobb. God stemning er ofte smittsomt, sier Paul med et smil!

Hvordan kommer hverdagene dine til å se ut framover?

– Min arbeidshverdag vil i stor grad være på kontoret her i Førde og jobbe opp mot potensielle nye kunder og å følge opp eksisterende kunder. Møtene vil i hovedsak være på telefon, Team Viewer og Skype. Dette er en utrolig effektiv måte å gjennomføre gode møter på – både for oss og ikke minst kundene våre som ofte er presset på tid. I tillegg vil det også bli en del reiseaktivitet på messer, brukerkonferanser og kundemøter.

Tidligere har du jobbet med mer produkt orientert salg. Hvordan blir det å jobbe med salg av en programvare løsning?

– Det er kanskje en av de tingen som er mest spennende med denne jobben. Rådgivningsprosessen med kunden er nå en del lengre og det krever mye tettere oppfølging underveis. Når vi har kartlagt og testet hvilken løsning som passer kunden best, så skal løsningen implementeres i bedriften og det skal gis opplæring til brukerne. Dette er krevende og spennende fase hvor jeg får brukt mye av min erfaring som rådgiver og ikke minst min bakgrunn som programmerer.

Paul vil utvilsomt bli en viktig ressurs for oss på kontoret og ikke minst kundene våre. Vi ønsker ham lykke til!

Brukerkonferanse – Trondheim og Oslo

brukerkonferanse-gro

Vi er nå i gang med våre populære brukerkonferanser. Første konferanse gjennomførte vi i Førde. Deretter gikk turen til Bergen hvor brukerkonferansen ble gjennomfør i forbindelse med ByggExpo messen. Det var godt oppmøte og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode.

Vi ser at brukerkonferanser er en viktig arena for oss til å gi nyttige tips i bruken av programvaren. Vel så viktig er gode innspill fra dere som brukere på nye behov og videreutvikling.

Neste brukerkonferanser blir:

  • Trondheim, 29. mars fra kl. 9 – 12 på Scandic Hell
  • Oslo, 4. mai fra kl. 9 – 12 på Thon Hotel Gardermoen

Påmelding til Gro på gro@proresult.no eller 46 98 12 53. Vel møtt!

Velkommen – Roar Markussen

RoarDet er en glede å få ønske Roar velkommen med på laget til Proresult. Som vår nyeste selger, har han en spennende og hektisk tid foran seg. Vi opplever en økende interesse for elektronisk timeregistrering, og det er ingen tvil om at bransjen har fått øynene opp for hvilke muligheter det ligger i effektivisering og tidsbesparing. Roar har lang erfaring gjennom å ha jobbet 8 år med salg og innføring av timeregistrering fra firmaet Triangel AS i Molde. Han har solid erfaring med tilpasning og innføring av timesystemer til  bygg- og anlegg, håndverker og konsulenttjenester.

Hvordan tenker du det skal bli å selge og gi råd om våre produkter Roar?

– Jeg er imponert over det gode produktet Proresult gjennom årene har utviklet, gjennom tett samarbeid med sine kunder. Systemet er enkelt og oversiktlig å bruke for alle, og gir likevel alle muligheter for kundetilpasset timefangst og rapporter.

Hvilke muligheter ser du i markedet nå?

– Prognosene i markedet viser høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i årene fremover. En betydelig mengde offentlige bygg har også sterkt behov for renovering. I dagens og fremtidens skjerpede konkurransesituasjon, vil det kreves enda større fokus på at aktørene til enhver tid har de beste kostnadseffektive systemer. Dette for å bidra til å sikre best mulig resultat, og derved opprettholde trygge arbeidsplasser. Fremtidige pålegg fra myndighetene vil også kreve nye rutiner i arbeidshverdagen.

Hva vil din anbefaling være for de bedrifter som vurderer å komme i gang med elektronisk timeregistrering?

– Min viktigste anbefaling vil være å ta kontakt med oss for å avtale en uforpliktende gjennomgang, samt tilbud om gratis testperiode. Om en slik gjennomgang og test skulle vise at kundens rutiner vedrørende timefangst i dag allerede er godt nok ivaretatt, vil det være en trygghet for kunden å få visshet om det. Skulle man derimot avdekke behov for enda mer tilpasset innhenting av timedata og prosjektplanlegging, vil vi vise at Proresult er meget konkurransedyktig både på pris og effektivitet.

At vi fått med rett mann med på laget er det ingen tvil om. Stort engasjement og mye kunnskap. Roar vil ha kontor i Kunnskapsparken i Molde. Dette vil gi nærheter til kunder i en viktig region.

– Jeg ser med glede og spenning frem til å bli en del av firmaet, og få bidra til fortsatt sterk vekst med fornøyde kunder i årene fremover, avslutter Roar med et smil!

Vi ønsker ham lykke til!

Artic Entrepreneur 2017

Artic Entrepreneur

Denne uken har vi vært tilstede med stand på årets Artic Entrepreneur messe som ble arrangert på «The Qube». Dette er en stor messe i regi av Maskinentreprenørenes Forbund. Det var til sammen 122 utstillere og over 1500 deltakere på årets messe. Arrangørene var svært tilfreds og kunne opplyse om rekord deltakelse.

Gjennom tre dager fikk vi snakket med mange besøkende og deres behov rundt timeregistrering. Vi registrere helt klart at stadig flere har tatt i bruk løsninger for timeregistrering og sett viktigheten av det. Det er veldig hyggelig! Det som ble trukket fram som et av hovedargumentene for bruk av timeregistrering var økt lønnsomhet gjennom god kontroll over alle timer og spart tid på administrasjon.

En generell utfordring for de fleste bedrifter er at de har mange ulike system å forholde seg til. Bygg- og anleggsbransjen er ikke noe unntak – snarere tvert imot. Dette ga de besøkende også tydelige uttrykk for. At løsningen i størst mulig grad er komplett med gode integrasjonsmuligheter mot andre system er svært viktig. Vi har det siste året hatt sterkt fokus på dette området og vil i løpet av kort tid lansere nye spennende moduler. Mer info om dette kommer.

Vi er meget godt fornøyd med årets messe og ser fram til et spennende år med stort fokus på digitalisering!

Brukerundersøkelse

kundeundersokelse
Tidligere i år gjennomførte vi en omfattende brukerundersøkelse blant våre kunder på behov og i hvilken grad de er fornøyd med vårt produkt.

Det er utrolig gledelig at over 90 % av våre kunder er svært fornøyd med ProResult timeregistrering. Underkant av 10 % svarte at løsningen er tilfredsstillende. Timeregistrering er selve kjernen i ProResult og for mange av våre brukere den viktigste funksjonen i det daglige arbeidet. Vi har som mål å være blant de aller beste på timeregistrering i markedet – både i forhold til funksjonalitet og enkelhet.

I tillegg til en innholdsrik timeregistrering tilbyr vi en rekke forskjellige moduler som skal bidra til en enklere og mer lønnsom hverdag for våre kunder. Vi spurte også våre kunder om behovet for nye moduler. Vi presenterte noen alternativ og det var særlig to moduler som var etterspurt. Rundt 35 % av de spurte mente at en modul i forholdt til kompetanse på de tilsette var viktig. Vi har nå utviklet en modul som heter «Kompetanse» som er under testing. Lanseres første kvartal i 2017. Rundt 40 % av de spurte mente at en modul i forhold til ressursplanlegging var viktig. Dette er en mer kompleks modul som vi har begynt å utvikle. Modulen heter «Prosjektplanlegger» og forventes lansert før sommeren 2017.

Når det gjelder bruken så er den bra på de aller fleste modulene. 97 % av våre kunder bruker timeregistrering, 79 % bruker bildefunksjonen, 66 % bruker sjekklister/skjema og 65 % bruker vareuttak modulen. I den andre enden av skalaen blir modulen «Verktøyhåndtering» kun brukt av ca 10 %. Dette er en svært nyttig modul som gir oversikt og kontroll på viktig verktøy. Her sparer kunden tid og penger på å unngå å lete etter verktøy. Vi skal bli enda flinkere til å informere om de ulike modulene og nytteverdien av disse.

Beste Gasellebedrift i Sunnfjord!

Denne uken var vi invitert til Dagens Næringsliv sin Gaselle kåring i Bergen. Det var 64 nominerte Gaselle bedrifter i Sogn og Fjordane. Vi fikk en solid 3. plass og ble den beste bedriften i Sunnfjord. Vi er stolte og ydmyke. Tusen takk til alle våre kunder – dette hadde ikke vært mulig uten dere!

fullsizerender-1

Velkommen – Bjørn Erik Kringstad

fullsizerender-5

Det er veldig kjekt å få ønske vår nye kollega, Bjørn Erik Kringstad, velkommen til oss i ProResult AS. Som våre nye forretningsutviklere har han mange spennende oppgaver foran seg. Bjørn Erik har tidligere jobbet i Sparebanken Vest som avdelingsbanksjef og har god erfaring innen salg, markedsføring og ledelse. Hvordan er det å gå fra et selskap med flere hundre ansatte til et lite selskap som ProResult?

– Først og fremst må jeg få si at det har vært utrolig kjekt å få begynne i ProResult. Vi er like mange her som på avdelingen jeg ledet tidligere, så overgangen er egentlig ikke så stor. Det som er forskjellen er at vi ikke har egne avdelinger for HR, marked, kundesenter med mer til å støtte oss på. Vi må håndtere alt selv – og det er nettopp det som gjør denne jobben så spennende!

Når har du vært i overkant av en måned. Hva er de viktigste oppgavene dine nå?

– Det er mange baller i luften, men det viktigste nå er å ferdigstille en fornying av vår profil og hjemmesider. Vi ser at de digitale kanalene blir stadige viktigere i forhold til hvor kundene orienterer seg og tar beslutninger. En annen veldig viktig oppgave er en oppdatering av vårt CRM system. Det er avgjørende for oss når vi er i en sterk vekstfase å ha gode verktøy i salgsprosessen og oppfølging av eksisterende kunder. Kundene våre er faktisk det viktigste vi har, sier Bjørn Erik til slutt. Vi ønsker han lykke til!

ProResult med egen løsning for elektronisk mannskapsregistrering

Som et alternativ til å bruke et standard nettbrett, kan du nå bestille en egen enhet for Anleggsterminal som er dedikert og låst nettopp til formålet å kunne registrere seg ut og inn med HMS-/byggekortet. Dette er en svært rimelig og enkel måte å ivareta kravet til mannskapslister på byggeplassen, samtidig som du har full kontroll over hvem er på anlegget ditt. Les mer.

anleggsterminal_mini