INTEGRASJONER I PRORESULT

Nedenfor ser du en oversikt over integrasjonene vi har mot skybaserte systemer. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre denne listen enda lenger. Les mer om dette her.

Integrasjonsoversikt

24SevenOffice

Skybasert regnskapssystem med prosjektstyring.
null

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
null

Prosjekt

Prosjekt opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.
null

Varer

Varer opprettes i enten Proresult eller 24SevenOffice og integrasjonen oppretter automatisk varen i det andre systemet.
null

Fakturadata

Opprett faktura i 24SevenOffice basert på grunnlag i Proresult.
null

Timer

Godkjente timer overføres fra Proresult til 24SevenOffice.

PowerOffice Go

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring
null

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
null

Prosjekt

Prosjekt opprettes i enten Proresult eller PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.
null

Varer

Varer opprettes i PowerOffice Go og integrasjonen oppretter automatisk varen i Proresult.
null

Fakturadata

Opprett faktura i PowerOffice Go basert på grunnlag i Proresult.
Henter automatisk leverandørfakturaer fra PowerOffice Go til prosjektregnskap i Proresult.
null

Timer

Godkjente timer overføres fra Proresult til PowerOffice Go.
null

Lønn

Overfør lønnsdata til PowerOffice Go.

Boligmappa

Skybasert servicehefte for bolig
null

Sjekklister

Last opp sjekklister fra Proresult til Boligmappa.
null

Bilder

Last opp bilder fra Proresult til Boligmappa.

Tripletex

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring
null

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
null

Prosjekt

Prosjekt opprettes i enten Proresult eller Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i det andre systemet.
null

Varer

Varer opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Tripletex.
null

Fakturadata

Opprett faktura i Tripletex basert på grunnlag i Proresult.
null

Ansatte

Ansatte opprettes i Tripletex og integrasjonen oppretter automatisk den ansatte i Proresult.
null

Lønn

Overfør lønnsdata til Tripletex (fileksport).

Byggesøknaden

Skybasert tjeneste for utsendelse av byggesøknader
null

Prosjekt

Overfør prosjekter til Byggesøknaden ved et tastetrykk.
null

Rabatt på søknadene

Kunder av Proresult får en egen rabattkode.

Uni Economy

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring
null

Kunder

Kunder opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Uni Economy.
null

Prosjekt

Prosjekt opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Uni Economy.
null

Fakturadata

Opprett faktura i Uni Economy basert på grunnlag i Proresult. Henter automatisk leverandørfakturaer fra Uni Economy til prosjektregnskap i Proresult.
null

Ansatte

Ansatte opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk den ansatte i Uni Economy.
null

Lønn

Overføring av lønnsdata fra Proresult og til Uni Economy

Procountor

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring
null

Kunder

Kunder opprettes i Procountor og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Proresult.
null

Fakturadata

Opprett faktura i Procountor basert på grunnlag i Proresult.

Visma eAccounting

Skybasert regnskapsprogram
null

Kunder

Kunder opprettes i enten Proresult eller Visma eAccounting og integrasjonen oppretter automatisk kunden i det andre systemet.
null

Prosjekt

Prosjekt opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Visma eAccounting.
null

Varer

Varer opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Visma eAccounting.
null

Fakturadata

Opprett faktura i Visma eAccounting basert på grunnlag i Proresult.
Henter automatisk leverandørfakturaer fra Visma eAccounting til prosjektregnskap i Proresult.

Visma.net

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring
null

Kunder

Kunder opprettes i Visma.net og integrasjonen oppretter automatisk kunden i Proresult.
null

Prosjekt

Prosjekt opprettes i Visma.net og integrasjonen oppretter automatisk prosjektet i Proresult.
null

Timer

Godkjente timer overføres fra Proresult til Visma.net.

Kalk Online

Modulbasert kalkulasjonsverktøy
null

Prosjektkalkyle

Hent prosjektkalkyle fra Kalk Online til timeestimat i Proresult.

Duett

Skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring
null

Kunder

Kunder kan eksporteres fra Proresult til Duett.
null

Prosjekt

Prosjekt kan eksporteres fra Proresult til Duett.
null

Varer

Varer opprettes i Proresult og integrasjonen oppretter automatisk varen i Duett.
null

Fakturadata

Opprett faktura i Duett basert på grunnlag i Proresult.
null

Ansatte

Ansatte kan eksporteres fra Proresult til Duett.
null

Lønn

Overfør lønnsdata til Duett (fileksport).

Fileksporter

I tillegg til direkte integrasjoner mot skybaserte systemer har vi også løsninger for fileksport til en rekke andre programmer:

 • Agresso
 • Duett lønn/timer
 • Duett (faktura)
 • Huldt & Lillevik
 • InfoEasy
 • Mamut (faktura)
 • Nettlønn
 • Sunpro lønn
 • Tripletex
 • Uni Micro
 • Visma Lønn
 • Visma business (faktura)
 • Xledger

Ta kontakt for oppsett eller om du trenger noe som ikke er i listen.

Andre integrasjoner

 • Automile kjørebok-integrasjon
 • Sagasystem kjørebok-integrasjon
 • Sunpro lønnseksport