Generelle Vilkår

Generelle vilkår Generelle vilkår for programvarene Proresult og Anleggsterminal (heretter omtalt som programvaren). Sammen med kundeavtale utgjør dette en bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt bruker) og Proresult AS (heretter kalt Proresult). Kundeavtalen beskriver vilkår som er spesifikk knyttet til leveransen, og generelle vilkår, som kommer til anvendelse på…

HMS/KS-system

HMS/KS-systemHMS/KS-system Daglig leder har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende…

Asbest

AsbestAsbest Alle bedrifter som skal utføre riving, reparasjoner eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Alle jobber som innbefatter asbest skal også meldes til Arbeidstilsynet og dokumenteres. Proresult Asbestkontroll er en ny modul utviklet i tett samarbeid med Eriksen HMS AS som har over 30 års erfaring med asbest arbeid. Med modulen…

Faktura

FakturaFaktura Enkel løsning for å fakturere timer, vareuttak og kjøring til kunder. Med mulighet for å sende EHF faktura. Modulen er en del av Proresult Total Dette får du: Enkel og brukervennlig løsning Oppfølging av faktura Mulighet for å sende EHF faktura Time- og vareliste Kunderegister

Prosjektplanlegger

ProsjektplanleggerProsjektplanlegger Prosjektplanleggeren lar deg planlegge fordeling av mannskap og utstyr på dine prosjekter på en enkel måte. Du kan planlegge prosjekt på time og dag nivå for når arbeidet skal utføres. Det gir deg en overordnet oversikt over alle prosjekt og mulighet til planlegge kapasitet fram i tid. Arbeidere vil enkelt se i appen hvilke…

Avtaleoversikt

AvtaleoversiktAvtaleoversikt Med modulen «Avtaler» kan du samle bedriftens egne avtaler på et sted. Avtalen registreres og kategoriseres og lastes deretter opp for sikker lagring. Dette gjør at avtalen lett kan søkes fram på senere tidspunkt. Det kan også legges inn varsling ved fornying eller utløp av viktige avtaler. Modulen er en del av Proresult Total…

Reiseregning

ReiseregningReiseregning Med modulen Reiseregning kan du på en effektiv måte registrere reiseregning etter statens satser. Utlegg i forbindelse med reise kan enkelt dokumenteres med å ta bilde av kvittering, og legge det ved reiseregningen. Det kan også føres diett og overnatting. Modulen er en del av Proresult Total. Dette får du: Rask og enkel registrering…

Verktøy

VerktøyVerktøy Med modulen Verktøy har du til enhver tid kontroll på viktig og kostbart verktøy. Med et enkelt søk på mobil eller PC kan du se hvem som har kvittert ut verktøyet og til hvilket prosjekt. Dette gir deg oversikt og økt utnyttelsesgrad på ditt verktøy. Du kan også reservere verktøy fram tid slik at…