Massekjøring

MassekjøringMassekjøring Registrerer kjøring av masse ved tipp og lessing. Ulike kvanta og masse kan legges inn. Modulen Massekjøring gir kontroll over masseuttak og kan føres mot prosjekt for fakturering. Modulen er en del av Proresult Plus Dette får du: Tipplogg Ulike typer masse Ulike kvantum Enkel og brukervennlig Full kostnadskontroll

Brøyting

BrøytingBrøyting Ha full kontroll over brøyting, strøing og salting. Registrering kan gjøres på timebasis eller fastpris per rode. Dette får du: Rodeliste Registrere mengde salt/strø Legge inn tillegg og notater Ulike rapporter Enkel og tidsbesparende fakturering Brukervennlig og enkelt

Vareuttak

VareuttakVareuttak Med modulen Vareuttak kan du fortløpende registrere vareuttak fra egne lager på dine prosjekt via mobiltelefon, nettbrett og PC. Dette sikrer at alle vareuttak blir registrert og fakturert på en enkel og effektiv måte. Modulen har også en lagerstyringsfunksjon som gjør at du til enhver tid kan se hva som er på lager. Du…

Avvik/sjekklister

Avvik/sjekklisterAvvik/sjekklister Alle bedrifter uansett størrelse skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidsgiver plikter å etablere rutiner og system for å håndtere avvik. HMS-avvik (RUH) er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Her…

Kjøring

KjøringKjøring Registrer kjøring på prosjekt på en enkel måte med korrekt lønnsutbetaling og god kostnadskontroll. Vi leverer også elektronisk kjørebok. Dette får du: Enkel registrering Registreres på prosjekt Korrekt lønnsutbetaling God kostnadskontroll på prosjekt

Bilder

BilderBilder Med modulen «Bilde» kan du ta bilde med mobiltelefon eller nettbrett ute i felt og lagre det direkte på prosjekt. Du kan også tegne og forklare direkte på bildet før du lagrer det. Dette er en svært nyttig modul i forhold til å dokumentere arbeid og fremdrift på prosjekt. Det er også mulighet å…

Kompetanse

KompetanseKompetanse Med modulen «Kompetanseoversikt» får du oversikt over utdanning, kurs og sertifikater på alle arbeidere i bedriften. Enkel funksjon for registrering av kompetanse og opplasting av dokumentasjon. Varslingfunksjon på når sertifikat, kurs med mer må fornyes. Modulen er inkludert i alle pakker. Dette får du: Søkefunksjon Varslingsfunksjon Oversikt over kompetanse på arbeidere Rapporter

Maskiner

MaskinerMaskiner Maskiner består av flere mindre moduler som er nyttig for deg som driver med anleggsvirksomhet. Maskiner og kontroll/service: Gir deg oversikt over egen maskinpark med kontroll over timepris, gangtimer, antall km, sjekklister med mer. Det kan legges inn varsling på planlagt vedlikehold og periodisk kjøretøykontroll. Maskiner og kjøretøy kan planlegges i modulen Prosjektplanlegger opp…

Dokumenter

DokumenterDokumenter Med modulen Dokumenter kan du enkelt laste opp og holde orden på viktige dokumenter som f.eks. HMS rutiner, byggetegninger, tilbud med mer. Dokumenter legges i ønsket mappestruktur og kan knyttes opp mot prosjekter og arbeidere. Arbeidere ute i felt har full tilgang til tildelte dokumenter til enhver tid. Du kan også laste inn dokumenter…

Timeregistrering

TimeregistreringTimeregistrering Timeregistrering kan være en langdryg og kjedelig prosess, men uten å ha oversikt over timene, vil du tape penger. Ved å bruke et effektivt og enkelt verktøy for timeregistrering, sørger du for å få god oversikt over timeforbruket, på en enkel og rask måte. Men hvorfor gjøre timeregistrering? Fordi det er den beste metoden…