ELEKTRONISK MANNSKAPSLISTE

En av markedets mest komplette og fleksible løsning

Anleggsterminal

Anleggsterminal er en enkel, brukervennlig og rimelig løsning for å dekke lovkrav om registrering av elektronisk mannskapsliste. Enkel registrering via mobil eller kortleser, hvor du ikke trenger å bruke tid på å administrere og legge opp brukere manuelt. Løsningen er selvbetjent både for ansatte og underleverandører i samme løsning. Enklere og bedre blir det ikke!

 • Registrering med mobiltelefon (posisjonskontroll og GPS)
 • Varsling når du ankommer og forlater byggeplass
 • Registrering med HMS-kort på kortleser
 • Selvbetjent, brukere opprettes automatisk med HMS-kort og mobilnummer
 • Varsel ved utløpt HMS-kort
 • Registrering uten HMS-kort
 • Automatisk overføring til HMSREG systemet
 • Ingen kostnader når systemet ikke er i bruk
 • Oppfyller krav i Byggherreforskriften
Prøv demo!Se våre priser

Kortleser

På de litt større prosjektene vil det være en fordel å kunne registrere seg inn på byggeplass med HMS-kort på en kortleser i tillegg til på mobil.

 • Leveres klar til bruk med deksel og veggfeste
 • Lett å montere og krever liten plass
 • Enkel registrering med HMS-kort
 • Selvbetjent, brukere opprettes automatisk med HMS-kort og mobilnummer
 • Lyssterk touchskjerm
 • Prisgunstig, kr 2990,-
 • Bestilles i butikk på anleggsterminal.no

MARKEDETS MEST FLEKSIBLE OG PRISGUNSTIGE LØSNING

Med Anleggsterminal betaler du ingen månedslisens eller andre kostnader når du ikke har aktive prosjekt. Du har til enhver tid en løsning for elektronisk mannskapsregistrering tilgjengelig og du betaler kun for bruken.

Når du bruker Anleggsterminal har vi lagt til rette for at dette skal bli rimeligst mulig for deg som kunde. For mobilløsningen betaler du pr. dag og avslutter du et prosjekt etter 10 dager – så betaler du for 10 dager. For kortlesere betaler du for pr. måned grunnet abonnementskostander for data. I tillegg kan du bruke løsningen smart med å f.eks. kun bruke kortleser på den travleste tiden i prosjektet og mobilløsningen ellers.

Elektronisk Mannskapsliste Priser

Elektronisk Mannskapsliste Priser

Usikker på hva du skal velge?

Et virvar av mange ulike løsninger

Det er virvar av mange ulike mobile løsninger for elektronisk mannskapsregistrering i markedet og med tilsvarende ulike priser. Når du skal vurdere løsning for din bedrift er det viktig å tenke på totalkostnaden. Det hjelper lite å velge en billig løsning om du må bruke dyrebar tid på å administrere og legge opp brukere manuelt. Vår løsning er selvbetjent og brukere opprettes automatisk med HMS-kort (skanning av QR-kode) og mobilnummer. Vi sjekker også gyldighet på alle HMS-kort – så trenger du ikke å tenke på det!

Gjelder krav om elektronisk mannskapslister deg?

Den enkleste måten å finne ut av dette er å vite hvem som er kunden din (byggherre). Dersom byggherre er profesjonell (næringsdrivende) er det jf. byggherreforskriften § 15 krav til elektronisk føring av oversiktslister. Er byggherre forbruker (privatperson) gjelder IKKE byggherreforskriften § 15 og det er således IKKE krav til elektronisk føring av mannskapslister. Les mer om byggherreforskriften her.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Innføringen av elektroniske mannskapslister er et ledd i regjeringens kamp mot svart arbeid – og for økt helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på byggeplassen.

Det stilles strenge krav til hva listene skal inneholde. Alle elektroniske mannskapslister skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
 • Navn på byggherren
 • Navn på arbeidsgivere, enkeltpersons foretak, eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
 • Organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
 • Navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Få en enklere og smartere arbeidsdag