HMS/KS-system

HMS/KS-system – en modul i Proresult

Daglig leder har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker med mer. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Hvem HMS-forskriften gjelder for?
Du kan gå ut fra at den gjelder for din bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Timeføring + HMS/KS = Proresult 
Proresult er stolt over å endelig kunne tilby et komplett og brukervennlig styringsystem til våre kunder. Mange kunder bruker i dag forskjellige system på timeregistrering og HMS/KS. Dette kan være tungvint, dyrt og frustrerende for de som arbeider ute i felt. Vi har nå gjort HMS/KS enkelt og rimelig! Proresult leverer et komplett HMS/KS- system tilpasset din bedrift med de sjekklister og skjemaer du har brukt for – klart til bruk.

Komplett HMS AS
Et HMS/KS-system som ikke er tilpasset bedriften og ikke blir systematisk brukt har ingen verdi. For å sikre at våre kunder får et system som er riktig satt opp og blir implementert på en godt måte, så bruker vi en ekstern konsulent på denne jobben. Dette er selvsagt inkludert i prisen fra oss. Gjennom vårt samarbeid med Komplett HMS AS kan vi tilby bistand til søknad eller fornying av sentral godkjenning i tiltaksklasse 1,2 og 3, samt bedriftsintern opplæring på internkontroll.

Hvordan kommer du i gang?
Når du har inngått avtale med oss på HMS/KS-system så vil en konsulent fra Komplett HMS AS ta kontakt med deg for å innhente nødvendige opplysninger om din bedrift. På bakgrunn av behov og bransje vil alle dokumenter, skjema og sjekklister bli utarbeidet. Når dette er gjort blir alt satt opp i Proresult og tilpasset.

HMS-forskriften med veiledning finner du her. Se vår blogg for mer info.

Ta kontakt på post@proresult.no for mer info og tilbud på HMS/KS-system. 

Dette får du:

  • Komplett HMS/KS-system
  • Alt samlet på et sted
  • Enkel og brukervennlig løsning
  • Hjelp til å sette opp løsningen av fagperson
  • Alt tilgjengelig på desktop, nettbrett og mobil
  • Opplæring i bruk av system

Prøv Proresult gratis i dag!