TIMEREGISTRERING

Effektiv og enkel timeregistrering

Vi hjelper deg med elektronisk timeregistrering i et enkelt og oversiktlig system som forenkler arbeidet med fakturering og lønnsutbetaling.

Enkel registrering av arbeid- og maskintimer

Fungerer på alle plattformer

Fleksibelt oppsett tilpasset ditt behov

Dette er noe av det du får:

  • Timeregistrering med start/stop funksjon og GPS
  • Overtid og tillegg
  • Avspaseringsbank
  • Reise/gangtid
  • Egenmeldingskjema
  • Integrasjon mot lønn- og økonomisystem
Les merPrøv Proresult i dag!
Timeregistrering på desktop og mobil

Funksjonene i Proresult Timeregistrering

Hos Proresult hjelper vi deg med elektronisk timeregistrering i et enkelt og oversiktlig system som forenkler arbeidet med fakturering og lønnsutbetaling. Alle registreringer er tilgjengelig i sann-tid for bedriftens ledelse og administrasjon.

Timeregistrering med start/stop-funksjon og GPS

Ferie & søk om ferie-funksjon

Timebank/avsparingsbank

Overtid & andre variable tillegg

Reise/gangtid

Registrere mot estimerte timetall/kalkyle

Registrere mot endringsordrer og underprosjekter

Fravær/egenmelding

Godkjenningsfunksjon med mulighet for 2-stegs godkjenning

Integrasjon mot lønn- og økonomisystemer

Få en enklere og smartere arbeidsdag