PRORESULT KALKULASJON

Kalkulasjon for alle byggfag

Et godt verktøy er halve jobben

Moderne skybasert kalkulasjonsverktøy for alle byggfag, – med egne moduler for tømrerarbeid, murer, maler, betong, grunnarbeid, rigg og drift. 

Trygge kalkyler

Programmet gjør det enkelt å lage presise kalkyler tilpasset bedriftens egne nøkkeltall.

En detaljert og god kalkyle gir et godt grunnlag når prosjektet skal følges opp med fremdriftsplaner, materialbestillinger etc.

Prosjektmalene du trenger

Bygningsdelsbiblioteket oppdateres jevnlig og tilpasses brukernes behov.
I tillegg er det enkelt å opprette og arkivere egne maler.

Detaljert tidbok

Tidbok med enhetstider for de fleste arbeidsoperasjoner. Tidene kan enkelt tilpasses bedriftens produktivitet og prosjekttype.

Direkte tilgang til prislister og vareinformasjon

Bedriften kan laste opp prislister fra egne leverandører med varesortiment og rabattkoder. Enkel tilgang til NOBB-register for å hente ut produktdokumentasjon, monteringsveiledninger, ytelseserklæringer, EPD’er og FDV-dokumentasjon.

Oversiktlige rapporter

Programmet genererer rapportene du trenger videre i prosjektoppfølgingen og prosjektøkonomien.
Kalkyledata og vareinformasjon kan også eksporteres til andre systemer som f.eks. KS/HMS, fremdrift og milepeler.

Kalkulasjon for alle byggfag

Kom i gang med kalkulasjon av dine byggeprosjekt i dag.

Kalkuler

RAPPORTER

SEND TILBUD