MODUL I PRORESULT

Prosjektplanlegger

Prosjektplanleggeren lar deg planlegge fordeling av mannskap og utstyr på dine prosjekter på en enkel måte. Du kan planlegge prosjekt på time og dag nivå for når arbeidet skal utføres. Det gir deg en overordnet oversikt over alle prosjekt og mulighet til planlegge kapasitet fram i tid. Arbeidere vil enkelt se i appen hvilke prosjekt de er satt opp på.

Modulen er en del av ProResult Total

Dette får du:

  • Finn ledig mannskap
  • Finn ledige utstyr
  • Planlegge på time, dag og ukes nivå
  • 100 % kontroll over prosjekt, mannskap og utstyr

«Tidligere hadde vi fakturagrunnlag for mange millioner liggende på papirark. Ved brann eller andre ulykker ville vi fått en umulig jobb å rekonstruere, dette er ikke lengre en bekymring. En ansatte var svært skeptisk, men er nå veldig positiv! Systemet virker gjennomtenkt og rasjonelt. Jeg har inntrykk av at dere står på for oss. Jeg oppfatter oss som krevende, men dere innfrir likevel.»

Kjell Gilje AS / Hans Petter