Hvor fornøyde er våre brukere?

«Vi er en meget fornøyd bruker av programvaren ProResult for timeregistrering. Vi tok i bruk systemet i september 2014 og har gått fra kr 2,5 mill. i ufakturerte timer ved årsslutt i 2014 til nå kr 290 000,-. Dette er utelukkende ProResult sin fortjeneste og faktureringarbeidet går nå som en lek. Før var det noe vi gruet oss til og utsatte i det lengste, nå gjør vi det kontinuerlig og har fått full kontroll.»

Ing. Trygve Jensen AS / Jarle

«Tidligere hadde vi fakturagrunnlag for mange millioner liggende på papirark. Ved brann eller andre ulykker ville vi fått en umulig jobb å rekonstruere, dette er ikke lengre en bekymring. En ansatte var svært skeptisk, men er nå veldig positiv! Systemet virker gjennomtenkt og rasjonelt. Jeg har inntrykk av at dere står på for oss. Jeg oppfatter oss som krevende, men dere innfrir likevel.»

Kjell Gilje AS / Hans Petter