Generelle avtalevilkår ProResult

 1. ProResult AS foretar daglig backup av registrerte data i programvaren «ProResult» og vil gjenopprette dataene ved eventuell systemsvikt der data har gått tapt.
 2. Teknisk support pr telefon og e-post for brukere i bedriften ved oppstart og etter at programvaren er kommet i drift, er inkludert i prisene.
 3. Det vil ikke komme til ekstra kostnader om enkelte ansatte ønsker å foreta registreringene på pc eller nettbrett, i tillegg til mobiltelefon.
 4. Månedsleie inkluderer serverleie med daglig backup, fri elektronisk support for bruker i våre åpningstider, samt alle oppdateringer i standard programvare.
 5. Avtaler faktureres 4 ganger pr. år, forskuddsvis med 14 dagers betalingsfrist fra fakturadato om ikke annet er avtalt.
 6. Standard avtaler har 3 måneds skriftlig og gjensidig oppsigelsesfrist. Data som systemet genererer er kunden sin eiendom og kan hentes ut ved eventuell oppsigelse. Kunde kan kreve åpen «administrator tilgang» for uthenting av egne data i inntil 3 måneder etter avtaleoppsigelse.
 7. Det er ingen bindingstid utover oppsigelsestiden, kunde betaler kun de avklarte månedlige kostnadene til siste dag av oppsigelsestiden.
 8. Data som systemet genererer er kunden sin eiendom og kan hentes ut ved eventuell avtaleoppsigelse.
 9. Det er avklarte kostnader ved bruke av systemet sin SMS-tjeneste.
 10. Levering av programvare og det som skal til i forbindelse med oppstart skjer så raskt som mulig etter signert tilbud/ avtale.
 11. Alle priser er eksklusiv mva.
 12. For øvrige spørsmål eller teknisk support kontakt oss gjerne på telefon eller e-post.
 13. For tilsendt demo av programvaren «ProResult» gjelder følgende:
  1. Demoen vil bli tilrettelagt spesifikk for kunder som ønsker slik demo.
  2. Demoen har 30 dagers varighet etter mottatt påloggingsinformasjon.
  3. Data som kunde registrerer i avtalt demoperiode er kunde sin eiendom. Dataene kan etter endt prøveperiode slettes eller videreføres til permanent konto om kunde velger å gå videre med en avtale på programvaren. Kunde kan også avtale åpen «administrator tilgang» for uthenting av egne data i inntil 10 dager etter endt prøveperiode.
 14. ProResult AS kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade av noe slag, inkludert tapt fortjeneste, omkostninger eller andre tap/skader som oppstår på grunn av bruk av programvaren. ProResult AS har opphavsretten til all programvare og «kilde-kode» for systemet.

  Avtalevilkår oppdatert desember 2016 – ProResult AS