Generelle avtalevilkår Anleggsterminal

Tilgang til server som systemet benytter er inkludert i prisene.
Sim-kort følger med i forsendelsen, men terminalen kan også tilkobles trådløst nettverk.

  1. ProResult AS foretar daglig backup av registrerte data og vil gjenopprette dataene ved eventuell systemsvikt der data har gått tapt.
  2. Alle vedlikeholdsoppdateringer av systemet/programvaren er inkludert i våre priser.
  3. Registreringer gjort i systemet lagres i 3 år etter at det tilknyttede anlegget er avsluttet. Etter dette slettes registreringene automatisk. Anlegg der det ikke blir utført minst en registrering i løpet av tre måneder blir automatisk avsluttet, men kan av ProResult AS gjenåpnes innen 3 år.
  4. Avtalen har 3 måneds skriftlig og gjensidig oppsigelsesfrist. Data som systemet genererer er kunden sin eiendom og kan hentes ut i inntil 3 månader etter en eventuell oppsigelse. Kunde kan kreve åpen «administrator tilgang» for uthenting av egne data i oppsigelsestiden.
  5. ProResult AS er under ingen omstendighet ansvarlig for tap eller skade av noe slag, inkludert tapt fortjeneste, omkostninger eller andre tap/skader som oppstår på grunn av bruk av programvaren. ProResult AS innehar opphavsretten til all programvare og kildekode i systemet.
  6. Vi fakturerer etterskuddsvis 4 ganger pr år, med 14 dagers betalingsfrist om ikke annet er avtalt. Alle våre priser er eks. mva og frakt.
  7. Anleggsterminal systemet gir i utgangspunktet den første som registrerer seg på terminal administratorrettighet for det firma kortet er tilknyttet. Denne rettighet kan deretter tildeles flere personer. ProResult AS forbeholder seg retten til å endre hvem som har administratorrett for firma til den person som er daglig leder hvis det oppstår tvil om hvem som er rettmessig eier av de data som er registrert i systemet for gitt firma.
  8. Pris på selve terminalen kan variere i henholde til vår gjeldende innkjøpspris.
  9. For øvrige spørsmål eller teknisk support kontakt oss gjerne på telefon eller e-post.

Avtalevilkår oppdatert desember 2016 – ProResult AS.