Spørsmål og svar

App

Dobbeltsjekk at du skriver inn rett brukernavn og passord. Brukernavn er som oftest navnet ditt med små bokstaver. Dersom du er usikker på, eller har glemt passordet ditt trykker du på glemt/mangler passord

Da har du sannsynligvis ikke fått tilgang til dette prosjektet enda. Kontakt din leder og etterspør tilgang til gitt prosjekt. 

Ja. Gå inn på appen og trykk på Min side. Deretter velger du datoen som er feilført og trykker på blyanten til høgre på den linjen. Vær obs på at denne funksjonaliteten kan være begrenset med tanke på føring tilbake i tid. Hvis du ikke får opp blyanten på linjen vil det si at leder har begrenset antall dager tilbake i tid du kan føre. Da må du be leder endre timeføringen din eller at vedkommende åpner opp for å føre tilbake i tid.

Ja, gitt at du har blitt tildelt rettigheter til dette. Dette er noe administrator kan legge til rette for. Når du åpner appen og ser på Velg prosjekt rett ovenfor prosjektlisten står det Nytt prosjekt.

Admin

Dette må gjøres av Proresult support. Send gjerne logoen til support@proresult.no og oppgi hvilken bedrift det gjelder. Da legger vi inn logoen for deg.

Trykk på Arbeidere → Admin. arbeidere. Der er det en knapp som heter Ny arbeider. Fyll inn den informasjonen du har tilgjengelig (dette kan du redigere i ettertid). Hvis du ønsker at ansatt skal ha et gitt ansattnummer må dette settes nå. Hvis du ikke setter et ansattnummer vil Proresult automatisk gi ansattnummer.

Trykk på Prosjekt → Nytt prosjekt i sidemenyen til venstre. Der fyller du inn den prosjektinformasjonen du ønsker å legge inn.

Gå inn på prosjektet arbeideren skal ha tilgang til (via Prosjekt → Velg prosjekt) og scroll helt ned på siden. Der ser du en liste over arbeidere som er aktive i Proresult. Huk av for arbeideren/arbeiderne som skal ha tilgang til prosjektet. Avslutt med å trykk på OK – Oppdater/lagre prosjektet.

Du kan ikke endre ansattnummer på en arbeider. Dette må gjøres av Proresult sin support. Send en mail til support@proresult.no eller ring 57 82 00 06.

Du kan endre rettigheter/tilgang via Arbeidere → Admin. arbeidere. Velg den ansatte du skal endre rettigheter/tilgang på og scroll ned til Rettigheter. 

Gå inn på Arbeidere → Admin. arbeidere. I listen over arbeidere så ser du et stort minustegn til høyre på linjen som betyr Gjør inaktiv. Proresult sletter ikke timeføringer eller informasjon tilknyttet denne brukeren. Etter du har gjort en arbeider inaktiv finner du en egen liste for inaktive arbeidere under. 

Hvis du trykker på Mannskap og trykker på pluss-tegnet nede i venstre hjørne får du opp Synkroniser arbeidere fra timereg (X nye)Trykk på denne. Deretter kan du trykke videre til Oppsett for å sette Sync nye arbeidere til planlegger til Automatisk.

Trykk på Timer → Avspaseringsbank og trykk videre til Endre/føre avspasering. Hvis du eksempelvis skriver inn «10» i et felt så vil det si pluss 10 timer. Skriver du inn «-10» vil det si minus 10 timer.

  • Manuell avspaseringsbank: Brukerne kan legge timer i avspaseringsbank når de jobber via et felt i timeregistreringen Derav til avspaseringsbank. Når de tar seg fri/ønsker å bruke timer fra avspaseringsbanken gjøres det via Min side → Bruk fra avspaseringsbank. Dette er altså den ansatte som da selv blir ansvarlig for å registrere dette korrekt og det ivaretar også mulighetene for varierende rutiner. Admin kan overstyre og kontrollere avspaseringsregistreringene ved godkjenning.
  • Automatisk avspaseringsbank: Alt over normal arbeidstid legges i avspaseringsbanken og alle dager det registreres mindre enn normal arbeidsdag tas fra avspaseringsbanken. Dette skjer automatisk i systemet. Hva som er normal arbeidsdag kan styres på den enkelte arbeider, men standard er 7,5 timer mandag til fredag (37,5 timers uke). For at denne varianten skal fungere er det da viktig at alt som ikke er avspasering registreres i systemet (også ferie og permisjoner mm.)

Anleggsterminal

Nei. Dette vil hindre antennen på kortleseren å lese HMS-kortet. Det beste er å montere kortleser på en flate av tre/plast. Eventuelt legg noe mellom hvis du har behov for å montere den på en metallflate.

Det kan være at HMS-kort er defekt, eksempelvis grunnet produksjonsfeil. En løsning her er å bestille et nytt HMS-kort til den/de det gjelder. Bruk mobilappen Anleggsterminal for innregistrering til nytt kort er mottatt.

Hvis du har problemer med synkronisering/internett-tilkobling bør man undersøke om det vises noe feilmelding i nettverksoppsett.

Her er en veiledning: veiledning for synkronisering

For å aktivere en eldre kortleser må den kobles på internett og resynkroniseres med server før den er klar til bruk. Her er en veiledning for å reaktivere kortleser: veiledning for reaktivering av kortleser

Integrasjoner i Proresult

  1. Kundenummer er utenfor nummerserien i PowerOffice GO – Dette kommer av at kundenummeret i Proresult er utenfor nummerserien for kunder i PowerOffice GO. Kundenummerserien i PowerOffice GO går som standard fra 10001 til 19999. Ved eksport av kunder må derfor alle kunder i Proresult få kundenummer innenfor denne serien.
  2. Prosjektnummeret er opptatt – Dette kommer av at prosjektet har blitt opprettet i feil system.  Løsningen er å gå inn på prosjektet i Proresult, fylle ut feltet Referanse PowerOffice GO med prosjektkoden (prosjektnummeret) til prosjektet i PowerOffice GO, og trykke koble. Når du ser Prosjekt koblet! er koblingen lagret.
  3. Knappene for å eksportere fakturavedlegg er borte – Sannsynligvis vil det si at vedlegget har status sendt, se statusoversikten øverst til høyre inne i fakturavedlegget. Endre status til Under arbeid eller Klart og forny siden (Refresh-knappen, F5 eller Ctrl + R). Knappene skal nå være synlig igjen nederst.
  4. Ingen lønnslinjer vises når man forhåndsviser lønnseksporten – Dette skyldes som regel at lønnsartnummer ikke er utfylt i integrasjonsinnstillingene. Man finner disse innstillingene under Oppsett → Innstillinger → Integrasjoner → Til integrasjon → PowerOffice GO.