Timeregistrering

Timeregistrering kan være en langdryg og kjedelig prosess, men uten å ha oversikt over timene, vil du tape penger. Ved å bruke et effektivt og enkelt verktøy for timeregistrering, sørger du for å få god oversikt over timeforbruket, på en enkel og rask måte.


Men hvorfor gjøre timeregistrering?
Fordi det er den beste metoden for å gi full oversikt over et prosjektbudsjett. Arbeidstimer som blir brukt er den største flytende kostnaden for enhver bedrift. Effektiv timeregistrering gir en dyp innsikt i den enkeltes ytelser, og teamets lønnsomhet. Denne informasjonen bruker du til å forbedre driften og redusere kostnadene for selskapet.

I mange bygg- og anleggselskaper i dag dokumenteres de ansattes timeforbruk gjennom manuelle timeregistreringssystemer som dagskjema, ukeskjema eller liknende. Post-it lapp med kaffeflekk og skriblerier er et godt innarbeidet system hos mange. Problemet er at disse viktige dokumentene legger grunnlaget for alle lønnsutbetalingene og fakturaene som skal ut til kunder. Dårlig dokumentasjon fører til unøyaktig fakturering og feil i lønnsutbetalinger. Ikke bare taper man penger på utfakturerte timer, men det fører også til mye ekstra arbeid for administrasjonen. Med god dokumentasjon unngår du krangling med kunden om faktura, som skyldes slurv og feil på timeføring og dokumentering.


Få kontroll over din timeregistrering.
Hos Proresult hjelper vi deg med elektronisk timeregistrering i et enkelt og oversiktlig system som forenkler arbeidet med fakturering og lønnsutbetaling. Alle registreringer er tilgjengelig i sann-tid for bedriftens ledelse og administrasjon.

Vi setter sammen pakker med våre produkter, basert på dine behov. Ved å tilby akkurat den pakken du trenger for å effektivisere arbeidshverdagen din, vil du ikke betale for tjenester og tilleggsmoduler du ikke har bruk for. Vi skreddersyr akkurat den pakken som passer deg.

Ikke sløs bort flere fakturerbare timer. Kontakt oss i dag!

Dette får du:

  • Enkel registrering av arbeid- og maskintimer
  • Timeregistrering med start/stop funksjon og GPS
  • Overtid og tillegg
  • Avspaseringsbank
  • Reise/gangtid
  • Egenmeldingskjema
  • Integrasjon mot lønn- og økonomisystem