MODUL I PRORESULT

Verktøy

Med modulen Verktøy har du til enhver tid kontroll på viktig og kostbart verktøy. Med et enkelt søk på mobil eller PC kan du se hvem som har kvittert ut verktøyet og til hvilket prosjekt. Dette gir deg oversikt og økt utnyttelsesgrad på ditt verktøy.

Du kan også reservere verktøy fram tid slik at verktøyet er tilgjengelig ved oppstart av prosjekt.  Modulen kan også brukes sammen med Prosjektplanleggeren.

Modulen er en del av ProResult Total

Dette får du:

  • Oversikt over bedriftens fellesverktøy
  • Bedre utnyttelse av verktøy på tvers av ulike prosjekt
  • Mulighet til å kostnadsføre verktøy mot prosjekt
  • Enklere å planlegge nye prosjekt med oppdatert oversikt over tilgjengelig verktøy

«Tidligere hadde vi fakturagrunnlag for mange millioner liggende på papirark. Ved brann eller andre ulykker ville vi fått en umulig jobb å rekonstruere, dette er ikke lengre en bekymring. En ansatte var svært skeptisk, men er nå veldig positiv! Systemet virker gjennomtenkt og rasjonelt. Jeg har inntrykk av at dere står på for oss. Jeg oppfatter oss som krevende, men dere innfrir likevel.»

Kjell Gilje AS / Hans Petter